top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Kiếm Sức Mạnh Của Chúa


I Sử Ký 16:11

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu gọi phải tìm kiếm điều quan trọng nào trong câu 11a? Vì sao cần phải tìm kiếm sức mạnh của Chúa? Làm thế nào để chúng ta có được sức mạnh của Ngài?

Trong bài ca trao cho nhạc trưởng A-sáp để thờ phượng Chúa trước Hòm Giao Ước khi Hòm được đưa về Giê-ru-sa-lem, Vua Đa-vít kêu gọi dân Chúa tìm kiếm Chúa và sức mạnh của Ngài, vì chính Vua Đa-vít là người đã nhiều lần kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Từ “sức mạnh” xuất hiện 232 lần trong Kinh Thánh. Nhưng không phải sức mạnh nào được nói đến trong Kinh Thánh cũng đem lại thành công vì không phải sức mạnh nào cũng là “sức mạnh của Ngài.” Sức mạnh không do Chúa ban cho sẽ không giúp ích được, như khi các dân tộc ngoại bang nghĩ mình có sức mạnh thì họ sẽ như “Mô-áp bị xấu hổ, sức mạnh nó sẽ tan nát” (Giê-rê-mi 48:20a).

Vua Đa-vít đã kinh nghiệm về sức mạnh của Chúa trong một biến cố khi di chuyển Hòm Giao Ước. Ông đã phải hai lần thực hiện công tác di chuyển Hòm của Chúa. Lần thứ nhất, ông U-xa đã chạm tay vào Hòm để giữ cho Hòm khỏi rơi xuống đất, nên bị Chúa đánh chết (I Sử-ký 13:6-10). Tên U-xa có nghĩa là “sức mạnh” nhưng đó không phải là sức mạnh của Chúa mà là của con người. Khi đưa tay nắm giữ Hòm, ông U-xa đã có hành động tự phát của một người nghĩ rằng nhờ vào sức mạnh của bàn tay mình thì Hòm Giao Ước, là biểu tượng của sự hiện diện thánh và quyền năng của Chúa, không rơi xuống đường! Về phần Vua Đa-vít, vì đã không tra xem Lời Chúa để tổ chức khiêng Hòm theo cách Ngài dạy bảo (I Sử-ký 15:13), nhưng lại dựa vào sự khôn ngoan riêng, cho đặt Hòm trên một cỗ xe theo cách của người Phi-li-tin thường làm, nên đã gặt lấy thất bại. Trong lần thứ hai, Vua Đa-vít đã cho khiêng Hòm theo ý Chúa, tức là khiêng bằng đòn đặt trên vai những người Lê-vi, con cháu của Kê-hát. Và lần này được thành công mỹ mãn. Điều đó cho thấy Hòm của Chúa đã được đưa về bởi sức mạnh và quyền năng của Chúa chứ không phải bởi sức mạnh và sự khôn ngoan của con người.

Đứng trước những quyết định quan trọng trong cuộc sống, chúng ta dễ có khuynh hướng dựa vào sức riêng và sự khôn ngoan riêng. Ngay cả khi làm công việc Chúa, khi lo cho một mục vụ trong Hội Thánh, hay khi chuẩn bị cho một buổi truyền giảng v.v…, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ quá chú tâm vào công việc, vào sự chuẩn bị vật chất, chương trình… nhiều hơn là đến với Chúa, dâng lên Ngài những lời cầu nguyện tha thiết để có được “sức mạnh của Ngài,” được Chúa hướng dẫn và ban phước trong mọi sự. Chúa muốn chúng ta nương cậy sức toàn năng của Ngài chứ không nương cậy sức mạnh của mình.

Bạn có tìm kiếm Chúa “luôn luôn” qua Lời Ngài và qua thì giờ tương giao với Chúa để có “sức mạnh của Ngài” trong sự phục vụ Chúa cũng như trong đời sống hằng ngày không?

Lạy Chúa, xin cho con “tìm kiếm Chúa” luôn luôn để có “sức mạnh” của Ngài trong đời sống theo Chúa của con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SeekingGod

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page