top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đồng Lòng Thực Thi Sứ Mệnh


Ma-thi-ơ 28:18-20

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mệnh Chúa Giê-xu giao cho các môn đệ trước khi Ngài về trời là gì? Có lời hứa nào kèm theo sứ mệnh ấy? Hội Thánh Chúa ngày nay thực thi sứ mệnh Chúa giao như thế nào?

Trước khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài đã giao một sứ mệnh rất quan trọng cho các môn đệ, đó chính là môn đệ hóa, nghĩa là dạy dỗ người khác biết về Chúa và giúp họ trở thành môn đệ của Ngài. Có ba hành động rất rõ ràng trong sứ mệnh này: (1) Đi dạy dỗ; (2) Làm phép Báp-tem; (3) Dạy họ giữ. Chúng ta thấy có sự hiện diện của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong công tác này. Khi một Cơ Đốc nhân tin Chúa, người ấy sẽ nhận thánh lễ Báp-tem trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Vì thế, Chúa Giê-xu muốn chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác, môn đệ hóa họ, thì cũng giúp họ nhận lãnh phép Báp-tem trong Danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, và tiếp tục dạy họ Lời Chúa để làm theo. Đây là tiến trình cần phải làm trong khi thực thi sứ mệnh Chúa giao.

Chúa Giê-xu không chỉ giao sứ mệnh môn đệ hóa không thôi, nhưng Ngài còn ban một lời hứa rất quý báu, đó là “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (câu 20b). Đây là một lời hứa rất khích lệ vì Chúa nhắc cho mỗi chúng ta nhớ rằng lúc nào cũng có Chúa đồng hành, nhất là những khi chúng ta thực thi sứ mệnh Ngài giao. Hai câu Kinh Thánh này được xem là Đại Mệnh Lệnh của Chúa Giê-xu truyền cho các môn đệ Ngài ngày xưa, và cho mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người thật sự quan tâm đến hay thực thi sứ mệnh này. Đa số con cái Chúa nghĩ rằng công tác “dạy dỗ muôn dân,” “làm phép Báp-tem” hay “giúp họ giữ Lời Chúa” là việc của mục sư, truyền đạo, các giáo sĩ hay những người được kêu gọi, được giao phó làm chức vụ này, còn các tín hữu khác chỉ đóng vai trò khán giả, làm người chứng kiến mà thôi. Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm mà nhiều con cái Chúa vấp phải. Công tác truyền bá Phúc Âm, thực thi Đại Mệnh Lệnh Chúa giao là trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân, chứ không chỉ dành riêng cho ai. Hội Thánh Chúa sẽ phát triển và lớn mạnh biết bao nếu mỗi tín hữu trong Hội Thánh ý thức được sứ mệnh Chúa giao cho chính cá nhân mình. Vương Quốc của Chúa sẽ được mở mang cách nhanh chóng nếu từng con cái Chúa cùng đồng lòng thực thi sứ mệnh này.

Bạn có đang thực thi sứ mệnh Chúa giao không? Bạn hiệp lòng với anh chị em mình trong công tác rao truyền Phúc Âm và môn đệ hóa như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con ý thức cách rõ ràng sứ mệnh Chúa giao cho con để con hết lòng thực thi và cũng đồng lòng với Hội Thánh Chúa trong công tác này về mọi phương diện.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Evangelism

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page