top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đi Tìm Xác Người Chết


 Câu gốc: “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (Mác 16:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri Ma-đơ-len thấy gì khi đến mộ Chúa? Bà đã thể hiện tình yêu Chúa bằng cách đi tìm gì nơi phần mộ? Ngày nay chúng ta sẽ giống như bà Ma-ri trong những trường hợp nào?

Bà Ma-ri Ma-đơ-len là một trong bốn phụ nữ có mặt dưới chân thập tự giá (Giăng 19:25). Sau khi chứng kiến việc chôn Chúa, bà trở về nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát theo luật định. Không biết bà có ngủ được không, nhưng lúc vừa rạng đông, trời còn mờ tối của ngày thứ nhất, tức Chúa Nhật, bà cùng với các người nữ khác đã vội vàng tới mộ viếng thi hài Chúa. Đến nơi, họ sững sờ vì thấy tảng đá lớn đã dời khỏi cửa mộ, bên trong không còn xác Chúa. Quá ngạc nhiên và sợ hãi, bà vội chạy về tìm Sứ đồ Phi-e-rơ và Sứ đồ Giăng để báo tin người ta đã dời thi hài Chúa đi đâu mất rồi!

Bà Ma-ri Ma-đơ-len có tấm lòng kính yêu Chúa, biết ơn Chúa vô vàn. Trong lúc các môn đệ ai nấy đều sợ hãi không dám xuất đầu lộ diện tại cửa mộ, thì bà lại vượt qua nỗi sợ hãi để mua thuốc thơm đến xức xác Chúa theo phong tục thời bấy giờ. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có một ai trong số các môn đệ của Chúa tin rằng Chúa đã sống lại như Lời Ngài đã báo trước đó nhiều lần. Các bà yêu Chúa nhưng lại đi tìm một xác người đã chết, họ bỏ công, bỏ của để mong xức thuốc thơm cho một thi hài mà không hề biết Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại rồi.

Nếu Chúa Giê-xu cũng chết luôn như bao giáo chủ khác trên thế giới này thì có lẽ chúng ta ngày nay cũng tiếp nối hành động giống như bà Ma-ri Ma-đơ-len ngày trước. Đó là thể hiện tình yêu và sự thờ phượng Chúa bằng cách tìm kiếm và thực hiện nghi lễ với một xác người chết hay một hình tượng vô tri vô giác do con người làm nên mà thôi. Hoặc chúng ta vẫn tin Chúa Giê-xu đã sống lại, vẫn dự lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh hằng năm, nhưng chúng ta vẫn sống mỗi ngày bằng tinh thần buồn nản, chán chường, than thở, không thỏa lòng… Nếu sống như vậy thì khác nào Chúa chúng ta đã chết rồi. Hoặc chúng ta vẫn đi nhà thờ ngày Chúa Nhật nhưng sáu ngày còn lại sống theo thế gian, đời sống không hề được biến đổi cùng với Đấng Sống. Hãy nhớ rằng người ta đã đóng đinh Chúa, chôn Chúa trong phần mộ, nhưng “Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến Danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Phi-líp 2:9-11). Hãy đến Chúa Giê-xu là Đấng Sống chứ đừng đi tìm và thờ phượng hình bóng của một Đấng đã chết rồi.

Bạn có sống đúng với niềm tin Chúa của mình đã sống lại không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con sống như Chúa đã chết rồi! Xin giúp con xác quyết niềm tin Chúa sống lại để con sống mỗi ngày xứng đáng với Đấng Sống trong con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page