top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ta Sẽ Bổ Sức Cho Ngươi


 Câu gốc: “Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật Ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến món nợ vay mượn nào? Phản ứng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao trước lời khước từ của Đức Giê-hô-va về điều ông cầu thay cho dân Chúa? Lời hứa của Đức Giê-hô-va đã khích lệ ông như thế nào? Lời hứa này giúp gì cho bạn trong sự phục vụ Chúa?

Khi đọc câu 10, chúng ta thấy thật sự Tiên tri Giê-rê-mi “…vốn không cho ai vay mượn, cũng chẳng vay mượn ai…” nhưng ông buộc phải vướng vào sự tranh cạnh, giằng co khắp cả xứ. Nói đến điều này ông không ngụ ý đến những món nợ về vật chất nhưng để diễn đạt một tâm trạng hết sức nặng nề khiến ông đuối sức khi phải gánh lấy trọng trách quá to lớn. Đức Giê-hô-va đã khước từ lời cầu thay của ông cho dân Chúa. Mặc dù ông đã nỗ lực làm tròn trọng trách của mình nhưng dân của Chúa vẫn không biết ơn ông, ngược lại “mọi người nguyền rủa tôi.” Chính điều này khiến ông càng thêm sự nản lòng đuối sức. Ông than thân, trách phận vì sao “Mẹ đã sinh ra tôi làm người mắc phải sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất.”

Phần Kinh Thánh này ghi lại bài ca than vãn thứ ba của Tiên tri Giê-rê-mi. Dù đã biết trước những khó khăn khi nhận trọng trách, nhưng tại thời điểm này ông mới thật sự kinh nghiệm sự nặng nề, mệt mỏi qua những nỗi khó khăn của công tác đem đến. Ông cảm nhận dường như Đức Chúa Trời không chỉ im lặng với dân Chúa nhưng Ngài cũng im lặng cả với chính ông. Dường như Ngài không còn đi cùng với ông như lời Ngài đã hứa (1:8). Trong giây phút này, “Ngài đối với tôi hẳn như cái khe giả dối, cái suối tắt mạch hay sao?” (câu 18b). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va vẫn tỉnh thức, Ngài vẫn giữ lời hứa (1:9), Ngài biết đầy tớ của Ngài đang đuối sức, nên Ngài hứa “Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước” (câu 11). Lời Chúa hứa bổ sức, giải cứu, và ban phúc lành thật sự quý báu cho Tiên tri Giê-rê-mi. Ông cần được tiếp thêm sức để hành động, và điều quan trọng hơn là Đức Chúa Trời không im lặng với ông nhưng Ngài biết rõ hoàn cảnh ông đang đối diện, nhu cầu của ông trong thời điểm cam go và Ngài đáp ứng đúng lúc kịp thời.

Đây cũng có thể là kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta không mạnh mẽ luôn luôn, không phải lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Có những lúc trong khi đang phục vụ Chúa, chúng ta cảm thấy mình đuối sức, tưởng như mọi thứ xung quanh đều chống lại mình, thì Lời Chúa đã hứa với Tiên tri Giê-rê-mi cũng đang hứa với chúng ta “Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước.” Hãy bám chặt lời hứa của Chúa để cứ bền lòng phục vụ Ngài.

Bạn có kinh nghiệm được lời hứa thêm sức và giải cứu từ Đức Giê-hô-va chưa?

Lạy Đức Giê-hô-va! Cảm tạ Ngài đã ban năng lực để con có thể vượt qua mọi thử thách, cam go trong linh trình thuộc linh. Xin giúp con luôn ở trong Ngài để luôn được tiếp thêm sức mạnh mà về đến đích, trở nên người lính giỏi cho Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page