top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Chúa Là Sự Vui Mừng


 Câu gốc: “Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời Vạn Quân, vì tôi được xưng bằng Danh Ngài!” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào đối với Lời của Đức Chúa Trời? Ông cho biết nguyên nhân nào khiến ông có thái độ như vậy? Thái độ của bạn đối với Lời Đức Chúa Trời giống và khác với Tiên tri Giê-rê-mi ra sao?

Nếu thái độ của tuyển dân Ít-ra-ên là phớt lờ, bịt tai không nghe theo Lời của Đức Giê-hô-va (7:13), thì thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi với Lời của Chúa hoàn toàn khác. Ông cho biết khi vừa được nghe, được tìm thấy Lời Chúa, “thì đã ăn lấy rồi” (câu 16). Giống như việc thức ăn được đưa vào cơ thể, được tiêu hóa và nuôi lớn thân thể thế nào thì Lời của Chúa cũng như thế, đã được Tiên tri Giê-rê-mi ăn nuốt để tiêu hóa và Lời ấy trở nên đầy dẫy trong lòng ông. Không những thế, ông còn kinh nghiệm Lời của Đức Chúa Trời đem đến sự vui mừng hớn hở cho tấm lòng của ông nữa. Nguyên nhân ông cảm nhận được niềm vui lớn khi có Lời Chúa là vì ông thuộc về Ngài.

Tuyển dân Ít-ra-ên vẫn xưng nhận mình thuộc về Ngài (14:9) thế nhưng họ lại khước từ lời dạy của Đức Chúa Trời vào mỗi buổi sớm mai, dẫn đến hậu quả kinh khiếp họ phải đón nhận: Thế lực, sức mạnh của phương Bắc sẽ đến thống trị trên họ, của cải châu báu của cả nước sẽ bị cướp mất và họ sẽ bị đem sang nước khác (câu 12-14). Hậu quả của việc khước từ Lời Chúa thật đáng sợ. Chúng ta cũng cần phải nhìn lại thái độ của mình đối với Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được làm dân thánh của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9) nhưng trong từng giờ của mỗi ngày trôi qua, chúng ta vẫn thường khước từ Lời của Chúa. Chúng ta dành nhiều thời gian để xem tin tức trên các phương tiện thông tin nhưng lại không có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Chiếc điện thoại thông minh với những mạng xã hội, phim ảnh… gắn liền với chúng ta nhiều hơn là Lời Kinh Thánh. Chính vì thế, dù đã được xưng bằng Danh Chúa trong nhiều năm tháng nhưng nếu chúng ta vẫn xa lạ với Lời Chúa thì coi chừng chúng ta vẫn chưa thuộc về Ngài. Nếu Kinh Thánh chưa phải là một phần thiết yếu trong đời sống chúng ta thì chúng ta không thể kinh nghiệm sự vui mừng hớn hở khi được nghe Lời Chúa. Khi chúng ta đã xác quyết mình được xưng bằng Danh Chúa, thì thiết nghĩ thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi ăn nuốt ra sao khi nghe Lời Chúa và lòng vui mừng hớn hở khi có Lời Ngài thế nào, cũng là thái độ chúng ta cần phải có.

Bạn vui mừng ra sao khi nghe Lời Chúa?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi nấng, bổ dưỡng cho đời sống tâm linh và đem lại sự vui mừng hớn hở cho tâm linh con. Xin giúp con luôn yêu mến Lời Ngài vì con đã thuộc về Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

95 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page