top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dọn Đường Cho Chúa


 Câu gốc: “Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng kêu trong đồng vắng là tiếng kêu của ai? Kêu gọi ai? Và kêu gọi hãy làm gì? Con dân Chúa ngày nay được kêu gọi làm gì để chuẩn bị mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh và chờ đợi ngày Chúa trở lại?

Sách tiên tri Ê-sai từ chương 40-66 nói về lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ ban Đấng Mết-si-a để giải cứu dân Ngài. Để chuẩn bị cho Đấng Mết-si-a, Tiên tri Ê-sai kêu gọi dân Chúa phải dọn đường cho Ngài. Tiếng kêu trong đồng vắng là tiếng kêu của sứ giả Đức Chúa Trời, người cất tiếng kêu này giữa những tấm lòng khô hạn lẫn đời sống không kết quả. Tiếng kêu “Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va” nói lên ý nghĩa Chúa sẽ đến với dân Ngài như một vị Vua chiến thắng khải hoàn trở về, kêu gọi con dân Ngài phải chuẩn bị con đường Ngài sẽ đi đến. Mọi chướng ngại vật phải được dẹp bỏ, mọi nơi trũng thấp phải được bồi đắp, mọi đồi, núi phải ban bằng, mọi chỗ quanh co phải làm cho thẳng, mọi nơi gập ghềnh phải làm cho bằng phẳng để Vua đi qua.

Bất cứ công việc lớn lao, quan trọng nào cũng bắt đầu bằng sự chuẩn bị. Sứ điệp của Tiên tri Ê-sai kêu gọi hãy dọn đường cho Chúa là hình ảnh minh họa cho sự chuẩn bị đích thực phải được thực hiện trong tấm lòng của con dân Chúa. Ông Giăng Báp-tít đã làm ứng nghiệm lời tiên tri này trong vai trò của sứ giả Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa ăn năn để dọn đường cho chức vụ của Chúa Cứu Thế (Ma-thi-ơ 3:1-12). Ngài là Đấng Mết-si-a và là Vua. Chức vụ của ông Giăng Báp-tít là “tiếng kêu trong đồng vắng,” rao truyền sứ điệp ăn năn để dọn đường cho Chúa. Khi con đường, tức tấm lòng, được chuẩn bị xong, thì vinh quang của Chúa sẽ hiện ra. Vinh quang của Chúa sẽ được bày tỏ cho những tấm lòng của tất cả mọi người đã chuẩn bị.

Sứ điệp chuẩn bị của Tiên tri Ê-sai là: “Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội” (câu 4). Đây là sứ điệp về sự xưng tội, ăn năn, thống hối, và sống kết quả xứng đáng với sự ăn năn mà ông Giăng Báp-tít đã công bố (Ma-thi-ơ 3:8). Làm một con đường là việc khó nhọc, tốn kém vì phải giải quyết những vấn đề địa hình phức tạp. Cũng vậy, làm một con đường cho Chúa đến đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, từ bỏ, làm cho đúng lại, sửa cho ngay thẳng những gì sai trật trong đời sống của mình. Mỗi chúng ta hãy dọn lòng cho Chúa ngay hôm nay.

Bạn đang chuẩn bị tấm lòng thế nào để đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh? Bạn đang chuẩn bị thế nào để nghênh đón Chúa trong ngày Ngài trở lại?

Lạy Chúa, Ngài đã đến và sẽ trở lại. Xin Chúa giúp con chuẩn bị đời sống của con cho sự thăm viếng và sự tái lâm của Ngài trong tinh thần ăn năn qua nếp sống khiêm nhường, ngay thẳng, yêu thương, và sống kết quả cho Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


104 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page