top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chối Bỏ Chúa Giáng Sinh


 Câu gốc: “Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem Con Trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì Vua Hê-rốt sẽ kiếm Con Trẻ ấy mà giết” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao “Vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối” khi nghe tin Vua Do Thái vừa mới hạ sinh (Ma-thi-ơ 2:3)? Họ đã làm gì? Họ tiêu biểu cho những người nào?

Ma-thi-ơ 2:3 ghi rằng: “Nghe tin ấy, Vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối.” Dân chúng thành Giê-ru-sa-lem bối rối hay bất an về tin Tân Vương mới sinh, vì họ không nhận biết và không tin Ngài là Đấng Mết-si-a. Họ bối rối vì Ngài đã không đến trong đường lối họ trông đợi: “Chúa đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài” (Giăng 1:10-11 Bản Hiện Đại-BHĐ). Dân thành Giê-ru-sa-lem tiêu biểu cho những người chối bỏ Chúa Cứu Thế trong mọi thời đại.

Còn Vua Hê-rốt thì bối rối và bất an đến nỗi ông muốn giết Vua người Giu-đa mới sinh này. Vua triệu tập các thầy thượng tế và giáo sư Kinh Luật để hỏi họ về nơi Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra (Ma-thi-ơ 2:4). Khi biết Ngài sẽ sinh ở Bết-lê-hem, vua truyền bảo các nhà thông thái Đông phương hãy đến đó thờ lạy, và sau đó trở lại trình báo với vua để vua cũng đến tôn thờ Ngài (Ma-thi-ơ 2:8). Thật ra, Vua Hê-rốt muốn giết Chúa Giáng Sinh từ trong trứng nước, vì cảm thấy Ngài là mối đe dọa cho địa vị và uy quyền của ông. Khi các nhà thông thái Đông phương được Đức Chúa Trời cảnh báo, không quay trở lại gặp Vua

Hê-rốt thì vua tức giận ra lệnh giết tất cả bé trai từ hai tuổi trở xuống tại Bết-lê-hem và các vùng phụ cận (câu 16), vì vua tin rằng Chúa Giê-xu sẽ nằm trong số các con trẻ đó. Vua Hê-rốt tiêu biểu cho những người thù ghét và muốn tiêu diệt Cơ Đốc giáo vì không muốn ai khác cầm quyền trên đời sống của họ. Họ chống đối, bức hại những người tin Chúa. Họ thế tục hóa lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh bằng cách ăn mừng ngày lễ mà không có Chúa Giáng sinh.

Từng con dân Chúa, từng Hội Thánh cần tận dụng cơ hội mừng Chúa Giáng Sinh hằng năm để chia sẻ tin mừng Chúa Giáng Sinh cho những người gần gũi, thân quen, và đồng bào của mình. Chúng ta hãy nói cho những người thờ ơ hay chối bỏ Chúa Giáng Sinh biết Đấng đã giáng sinh là ai, Ngài đã làm gì cho họ và họ cần đáp ứng thế nào. Chúng ta hãy học theo gương những người chăn chiên ngày xưa, rao báo, tôn vinh, ca ngợi Chúa về kinh nghiệm gặp Chúa và tin Chúa của mình (Lu-ca 2:15-20).

Bạn mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh như thế nào? Bạn quan tâm thế nào với những người đang ăn mừng giáng sinh nhưng không có Ngài trong đời sống của họ?

Tạ ơn Chúa đã giáng sinh vì con. Xin Chúa giúp con mạnh dạn nói về Chúa trong dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh cho những người đang ăn mừng Giáng Sinh nhưng chưa biết Chúa, chưa tin, và tôn thờ Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page