top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ăn Năn Tội


 Câu gốc: “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài: vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi, và ăn năn trong tro bụi” (câu 5, 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Gióp thưa với Chúa những điều gì? Ông bày tỏ lòng ăn năn về những sai phạm của mình ra sao trước Chúa? Bạn rút ra bài học nào qua phân đoạn Kinh Thánh này?

Sau khi nhận được những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời được ghi lại trong chương 38-41, mắt tâm linh của ông Gióp đã mở ra, lòng và trí ông được soi sáng, ông chẳng còn lý do nào để cãi lý hoặc biện hộ nữa. Ngược lại, ông thấy rõ sự sai phạm của mình và ăn năn trước Chúa. Ông thưa với Chúa bốn điều: Thứ nhất, ông nhận biết Chúa là Đấng Toàn Năng: “Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm” (câu 2). Thứ hai, ông nhìn nhận với Chúa là trong khi gặp hoạn nạn, ông đã phạm tội trong lời nói vì “nói những điều không hiểu.” Ông đã từng cáo buộc Chúa là bất công với ông, vì vậy Chúa phán với ông “kẻ này là ai, không hiểu biết gì, lại dám che ám chỉ của Chúa.” Những điều Chúa làm thật quá “lạ lùng” làm sao ông hiểu biết được (câu 3). Thứ ba, ông Gióp xin Chúa chỉ dạy cho ông (câu 4) vì qua những hoạn nạn và những sự dạy dỗ của Chúa, ông thật sự kinh nghiệm quyền năng của Ngài: trước đó ông chỉ nghe đồn, nhưng bây giờ mắt ông đã thấy (câu 5). Thứ tư, qua những điều Chúa dạy dỗ ông, ông “lấy làm gớm ghê” chính mình và “ăn năn trong tro bụi” (câu 6).

Khi ông Gióp biết Chúa càng rõ, niềm tin nơi Chúa càng lớn, thì ông nhận biết những tội lỗi của ông càng lớn và sự ăn năn của ông càng thắm thiết. Không còn những lời lằm bằm oán trách hoặc than vãn chán đời, nhưng đối diện với Đức Chúa Trời toàn năng, cao cả, và diệu kỳ, ông Gióp chỉ thấy trước mắt ông là ân sủng quá lớn lao của Chúa đang tràn ngập trong ông, ông chỉ còn biết khiêm cung cúi đầu, ghê tởm chính mình, ăn năn thống hối và cầu xin sự dạy dỗ của Chúa.

Trong những cơn thử thách, nhiều người trong chúng ta cũng như ông Gióp, đã có những suy nghĩ và lời nói thiếu khôn ngoan. Nguy hiểm hơn nữa là nhiều anh chị em đã nghi ngờ vào quyền năng và sự công chính của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thấy những vi phạm và sai trật của mình để ăn năn với Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết học hỏi Lời Chúa nhiều hơn và có thể cầu nguyện như ông Gióp nài xin sự dạy dỗ nơi Ngài, để chúng ta có thể biết Chúa và gần gũi Chúa hơn mỗi ngày.

Bạn có nhận ra những vi phạm nào của mình trong lời nói và suy nghĩ lúc gặp nghịch cảnh không? Bạn đã ăn năn và xin Chúa tha thứ như thế nào?

Lạy Đức Giê-hô-va, Chúa Toàn Năng, xin Chúa tha thứ con vì đã bao lần con nghi ngờ quyền năng và sự công chính của Ngài khi con gặp nghịch cảnh. Xin cho con gần gũi hơn với Chúa và Lời Chúa để con sống đẹp lòng Chúa luôn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page