top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Đã Nghe


 Câu gốc: “Ta đã nghe lời oán trách của dân Ít-ra-ên. Vậy, ngươi hãy nói cùng chúng nó rằng: Lối chiều các ngươi sẽ ăn thịt; sáng mai sẽ ăn bánh no nê, và sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Những cụm từ nào được lặp lại nhiều nhất trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa muốn tuyển dân nhận ra điều gì (câu 12)? Sự hiện diện vinh quang của Chúa trong đám mây có ý nghĩa gì đối với họ? Bạn đã kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và sự đáp lời của Ngài ra sao?

Việc Chúa đã nghe lời oán trách của tuyển dân được lặp lại bốn lần (câu 7, 8, 9, 12). Chúa nhìn thấy nhu cầu của họ và Ngài đã có giải pháp để đáp ứng nhu cầu căn bản cho họ. Chúa hứa chiều hôm đó họ sẽ được ăn thịt và sáng hôm sau họ sẽ ăn bánh ăn no nê (câu 8, 12). Ông Môi-se và ông A-rôn nhắc nhở tuyển dân rằng chính Đức Chúa Trời đã đưa họ ra khỏi Ai Cập và dẫn họ vào đồng vắng. Hai ông chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của Chúa dẫn họ đi mà thôi. Mọi lời oán trách mà tuyển dân đổ cho hai ông chính là họ đang oán trách Chúa (câu 7-8). Chúa không bao giờ để con dân của Ngài phải thiếu thốn nhưng Ngài đang thử lòng tin cậy của họ. Đồng vắng là nơi lý tưởng để tuyển dân lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa và Chúa muốn họ sẽ nhận ra Ngài là Đức Chúa Trời của họ (câu 12).

Vua Đa-vít kinh nghiệm sự tiếp trợ của Chúa cả cuộc đời ông. Ông nói: “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (Thi Thiên 37:25). Con dân Chúa phải có thái độ vững vàng, tin chắc vào sự tiếp trợ đúng lúc của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6). Có ai đang lo lắng về cái ăn, cái mặc mỗi ngày chăng? Đấng Tạo Hóa đã dựng nên cả vũ trụ này chỉ bằng lời phán, Đấng quan tâm đến từng chim sẻ và hoa huệ ngoài đồng, ắt sẽ thương xót và đáp ứng nhu cầu cần thiết của mỗi chúng ta.

Khi ông A-rôn nói cùng hội chúng Ít-ra-ên, họ quay mặt vào đồng vắng thì thấy vinh quang của Chúa hiện ra trong đám mây (câu 10). Trước khi tuyển dân nhận thịt và bánh, Chúa cho họ chiêm ngưỡng sự hiện diện vinh quang của Ngài để họ được nhắc nhở Ngài đang ở cùng và dẫn họ vào sự thờ phượng thật. Nhận biết Chúa hiện diện trong cuộc đời là điều rất quan trọng, có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Hãy nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Chúa yêu thương và thánh khiết qua thiên nhiên, vạn vật, qua Lời Chúa, qua tiếng phán của Đức Thánh Linh, qua khải tượng, hoàn cảnh v.v… để vững bước theo Ngài.

Bạn có tin Chúa là Đấng biết rõ mọi nhu cầu của mình không?

Con tạ ơn Chúa đã tỏ chính Ngài cho con và hằng nghe tiếng con kêu cầu! Xin giúp con luôn nhìn thấy sự hiện diện vinh hiển của Ngài, lệ thuộc Ngài hoàn toàn, bước đi trong sự kính sợ và biết ơn Chúa luôn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page