top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Con Đường Đời Trong Năm Mới


Thi Thiên 121:1-2

 

Nghe AudioCâu gốc: “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên 121 mô tả tâm trạng nào của đoàn người tiến về Giê-ru-sa-lem? Bạn có mơ ước hay lo âu nào cho năm này? Bạn làm gì để luôn có sự vui mừng, bình an và vững bước trong năm mới?

Thấm thoát một năm cũ đã trôi qua, hôm nay chúng ta đang bước vào năm mới. Một năm mới ở trước mặt với nhiều mơ ước, nhiều kế hoạch để thực hiện, đồng thời cũng có nhiều thách thức, nhiều khó khăn chờ đợi trên những bước đường mà mình sẽ phải đi qua. Chúng ta không biết những mơ ước ấy có thành hiện thực hay không, cũng không biết sẽ còn những điều gì nữa đang chờ đợi trước mắt.

Thi-thiên 121 là một trong những Thi-thiên mà người Ít-ra-ên ngày xưa thường dùng để hát và cũng là những lời cầu nguyện khi họ phải đi qua con đường dẫn đến Giê-ru-sa-lem hằng năm để thờ phượng Chúa. Con đường đi đến Giê-ru-sa-lem không phải là con đường bằng phẳng nhưng là con đường gập ghềnh, nhiều gian lao, khó khăn. Họ không biết trước điều gì đang chờ đợi mình trên con đường dài này, nhưng không vì vậy mà những người lữ hành bước đi với nỗi lo âu và sợ hãi. Họ bước đi với lòng nhờ cậy Chúa và với niềm tin quyết vào một Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Đấng Tạo Hóa vĩ đại, Đấng đã tạo dựng nên trời và đất cùng những núi non hùng vĩ, và Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Hãy hình dung đoàn lữ hành đang đi trên con đường đồi núi chập chùng, trước mặt họ là những ngọn núi cao của Giê-ru-sa-lem, trên đó có đền thờ của Chúa. Mọi người vừa đi vừa ngước mắt lên trên núi, hướng về đền thờ để cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Họ vừa đi vừa tự hỏi, “Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?”, khi chung quanh họ bốn bên đều vắng vẻ, có thể bị cướp bóc hoặc thú dữ tấn công. Và rồi họ cũng tự trả lời, “Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên trời và đất.” Khi sự tiếp trợ tôi, giúp đỡ tôi, giải cứu tôi, hướng dẫn tôi, bảo vệ tôi, gìn giữ tôi v.v… đều không đến từ chính tôi hay từ bất cứ con người nào khác nhưng đến từ Đức Chúa Trời Toàn Năng và đầy yêu thương thì có điều gì khiến tôi phải lo lắng nữa?

Trong năm mới Dương Lịch này, chúng ta hãy cùng nhau bước vào tuổi mới, đi trên con đường dài suốt 365 ngày với lòng tin chắc mình sẽ không cô đơn bước đi một mình. Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng trời, đất, và muôn vật, cũng là Đấng nắm giữ tương lai của mình, sẽ luôn ở cùng mình và giúp đỡ mình trong mọi hoàn cảnh.

Bước vào năm mới, bạn có vững tin hoàn toàn vào sự tiếp trợ của Chúa hay vẫn còn lo âu về tương lai mù mịt?

Lạy Chúa, xin cho con bước vào năm mới với lòng hân hoan, bình an, và vững bước vì biết Ngài luôn là Đấng tiếp trợ, giữ gìn, và che chở con khi ra khi vào cho đến đời đời.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Newyear

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page