top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thể Lệ Về Ma-na


 Câu gốc: “Này là Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn: Hãy tùy sức ăn của mỗi người, và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô-me” (câu 16 BTT). “Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền: “Mỗi người hãy ra lượm theo sức ăn của mình, mỗi nhân khẩu một ô-me tùy theo số người trong mỗi trại của mình” (câu 16 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thể lệ ma-na Chúa ban cho người Ít-ra-ên như thế nào? Đức Giê-hô-va muốn dạy tuyển dân điều gì qua thể lệ ma-na này? Chúa ban “ma-na” cho bạn bằng cách nào và bạn đã làm theo ý Chúa ra sao?

Đức Giê-hô-va dựng nên cả vũ trụ bao la chỉ bằng lời phán, nhưng Ngài không cung cấp những bữa ăn nấu sẵn cho dân Ít-ra-ên. Qua thể lệ ma-na, Chúa muốn tuyển dân phải thực hành những điều sau đây: Thứ nhất, mọi người đi lượm ma-na mỗi ngày và phải lượm vào sáng sớm (câu 16, 21). Từ già đến trẻ đều phải ra đồng từ sáng sớm để lượm ma-na vì khi mặt trời lên thì ma-na tan chảy hết. Chúa muốn mỗi người phải siêng năng làm việc và sáng tạo chế biến cho chính mình những bữa ăn phong phú. Thứ hai, ma-na chỉ giữ được trong ngày (câu 19). Dân Chúa phải có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục chu cấp vật thực mỗi ngày cho họ. Một vài người để ma-na lại đến sáng hôm sau thì ma-na bị hóa sâu và sinh mùi hôi thối (câu 20). Dân Chúa phải phụ thuộc và biết ơn vào sự chu cấp của Chúa mỗi ngày. Thứ ba, số lượng ma-na ban cho đủ dùng mỗi ngày, được phân theo nhân khẩu trong trại, mỗi người được nhận một ô-me (khoảng 2 lít). Người lượm được nhiều hay ít đều chia sẻ với nhau, không trại nào được lấy dư cũng không trại nào bị thiếu ăn. Tuyển dân phải thể hiện tinh thần quan tâm chia sẻ với nhau và tiết kiệm nguồn tài nguyên của Chúa. Thứ tư, vào ngày thứ Bảy, ma-na không xuất hiện (câu 27). Cùng một loại ma-na Chúa ban mọi ngày nhưng ngày thứ Sáu dân Chúa được nhận gấp đôi để sử dụng trong ngày và để dành cho hôm sau, nhưng ma-na không bị hóa sâu hay trở nên hư thối gì cả (câu 24). Chúa muốn dân Chúa nghỉ ngơi và dưỡng linh trong ngày Sa-bát, và Ngài cũng đã dự bị vật thực cho họ (câu 29-30).

Vậy, điều Chúa muốn nơi con dân Ngài là tin cậy và vâng lời. Ngày nay, Chúa không trực tiếp ban mưa ma-na xuống nhưng Ngài vẫn tiếp trợ vật thực và mọi sự có cần cho chúng ta cách này hay cách khác. Chúng ta cần nhận thức và biết ơn Chúa về sự chu cấp của Ngài, phụ thuộc và thỏa lòng về sự ban cho của Ngài. Con dân Chúa phải siêng năng làm việc và sử dụng tiền bạc Chúa ban cho cách khôn ngoan, tiết kiệm để có thể chia sẻ cho những người có cần. Chúng ta cũng nhớ đến ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh để thể xác và tâm linh của chúng ta được tươi mới luôn.

Nhìn lại một năm qua, bạn có sử dụng những gì Chúa ban cho cách khôn ngoan và tiết kiệm không?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con sức khỏe, năng lực, trí tuệ để con làm việc, đáp ứng nhu cầu căn bản của con và gia đình con trong suốt năm qua. Xin Chúa nhận lấy lòng biết ơn của con, giúp con luôn sống tin cậy, vâng lời và thờ phượng Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

6 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page