top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ý Nghĩa Đời Người


 Câu gốc: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền-đạo 12:13b).

Câu hỏi suy ngẫm: Con người xưa nay đã biết gì về ý nghĩa đời người? Vua Sa-lô-môn chia sẻ kinh nghiệm đi tìm ý nghĩa đời người như thế nào? Cuối cùng, ông kết luận ra sao? Bài học nhắc bạn điều gì?

Từ xa xưa, con người đã đi tìm ý nghĩa của đời sống nhưng cho đến nay vẫn bối rối chưa có câu trả lời. Năm 1988, Tiến sĩ Hugh Moorhead, giáo sư triết tại đại học Northeastern Illinois xuất bản một quyển sách, trong đó ông hỏi 250 nhà trí thức nổi tiếng trong các lãnh vực khác nhau cùng một câu hỏi, “Ý nghĩa cuộc đời là gì?” Ông phổ biến những câu trả lời của họ. Có những người tự đặt ra mục đích cho đời mình. Có những người phỏng đoán ý nghĩa đời sống. Có những người thành thật thú nhận mình không biết. Một số người yêu cầu giáo sư cho biết ý kiến của ông về vấn đề này.

Thật ra, vấn đề này đã được đề cập đến hơn 700 năm trước Chúa trong sách Truyền-đạo. Vua Sa-lô-môn muốn biết mục đích của đời người và làm cách nào đạt được sự thỏa mãn trong đời sống. Thông qua kinh nghiệm và tài quan sát, ông đi tìm sự thỏa lòng trong sự khôn ngoan, tri thức, trong của cải vật chất, công việc làm… Nhưng trong mọi lãnh vực ông đều thất vọng. Ông than rằng, “thảy đều hư không” (1:2). Từ ngữ “hư không” được lặp lại 38 lần trong sách. Một cụm từ khác cũng được lặp lại 29 lần là “dưới mặt trời.” Mặc dù Vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan không ai bằng (I Các Vua 3:11-12), nhưng khi ông dùng sự khôn ngoan theo cách của người thế tục (dưới mặt trời), gạt bỏ Đấng Tạo Hóa, thì những kết quả ông đạt được chỉ là hư không, tạm bợ, trống rỗng! Mọi thành đạt của con người trong thế gian như sự giàu có, quyền lực, tri thức, công trình xây cất… nếu lấy chúng làm cứu cánh (mục đích cuối cùng), thay vì làm phương tiện để phục vụ, đều sẽ chóng tàn, gây nhàm chán!

Rút kinh nghiệm từ những thất bại bản thân, Vua Sa-lô-môn khi về già đã khuyên trong phần kết luận sách: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài” (Truyền-đạo 12:13b). Nếu con người không kính sợ Chúa và giữ điều răn Ngài thì không thể sống đúng mục đích Đấng Tạo Hóa tạo dựng và không làm trọn phận sự của mình được. Sứ đồ Giăng cho chúng ta một bí quyết, khi yêu Chúa, chúng ta sẽ giữ điều răn Chúa cách nhẹ nhàng: “Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề” (I Giăng 5:3). Bài học nhắc chúng ta giữ lòng yêu Chúa, sống kính sợ Chúa và vâng Lời Chúa để tìm thấy ý nghĩa cuộc đời và sống đúng mục đích Chúa muốn.

Bạn có thể chia sẻ với người khác về “ý nghĩa đời người” như thế nào?

Lạy Đấng Tạo Hóa và là Cha Thiên Thượng của con, xin giúp con vâng phục theo ý muốn tốt lành của Ngài, để con trải nghiệm được cuộc sống dư dật như Lời Ngài đã hứa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page