top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không đủ thì giờ


 Câu gốc: “Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được” (câu 41-42).

Câu hỏi suy ngẫm: Cô Ma-thê và cô Ma-ri sử dụng thì giờ của họ cho Chúa như thế nào? Tại sao Chúa bênh vực cô Ma-ri và trách cô Ma-thê? Bạn đặt ưu tiên như thế nào trong việc sử dụng thì giờ cho những việc quan trọng và cần thiết?

Khi Chúa Giê-xu đến thăm, cô Ma-ri tranh thủ ngồi nghe Chúa giảng dạy, trong khi cô Ma-thê bận rộn nấu một bữa ăn ngon cho Chúa. Cô Ma-thê bực tức vì em mình không vào bếp phụ giúp. Cô đến than phiền với Chúa, nhưng Chúa đáp, “Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được” (câu 41-42).

Stephen Covey đã viết: “Bạn không thể quản trị thì giờ; không thể làm cho thì giờ chậm lại, hay nhanh hơn; cũng không thể để dành hay làm mất thì giờ. Dù bạn làm gì, thì giờ vẫn đi tới với tốc độ không thay đổi. Thách thức cho chúng ta không phải là quản trị thì giờ, nhưng là quản trị chính mình.”

Trong một khóa hội thảo, vị chuyên gia lấy sỏi bỏ vào một chiếc bình cho đến khi đầy. Ông hỏi, “Quý vị thấy bình đầy chưa?” mọi người đồng ý là đầy rồi. Rồi ông cho thêm cát vào bình. Cát lọt qua các kẻ hở giữa những viên sỏi cho đến khi đầy. Ông hỏi, “Bình đầy chưa quý vị?” Mọi người nói, “đầy rồi.” Ông lại đổ thêm nước đầy đến miệng bình. Ông kết luận, chiếc bình tượng trưng cho thời gian chúng ta có trong ngày. Những viên sỏi tượng trưng cho những việc quan trọng cần làm. Cát, nước chỉ về những việc nhỏ, những việc thứ yếu. Nếu cho cát vào trước thì sẽ không thể bỏ sỏi vào bình. Chúng ta cần làm những việc chính yếu, cần thiết trước. Nếu không, những việc thứ yếu, không quan trọng sẽ chiếm hết thời gian chúng ta có để làm việc.

Kinh Thánh dạy đời sống và tất cả mọi thứ chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời và Ngài giao cho chúng ta quản trị, trong đó có thì giờ của chúng ta. Thay vì nói “quản trị thì giờ,” Kinh Thánh dạy: “Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16). Một số người than thở lo làm ăn không có thì giờ dành cho vợ con, đi nhà thờ, hay cho bản thân mình. Thật ra mọi người ai cũng có 24 giờ mỗi ngày như nhau. Vấn đề là chúng ta không sử dụng thì giờ của mình theo những ưu tiên mình chọn lựa mà thôi. Giống như cô Ma-thê, chúng ta quá bận rộn và “rối trí về nhiều việc” đến nỗi không nhìn thấy việc gì cần thiết và quan trọng nhất phải làm trong thời điểm đó. Nếu chúng ta không ưu tiên sử dụng thì giờ cho những điều cần thiết nhất, thì những việc thứ yếu khác sẽ làm đầy 24 giờ chúng ta có.

Những điều gì là quan trọng nhất trong đời sống của bạn hiện nay?

Lạy Chúa, xin giúp con biết những việc gì là ưu tiên trong đời sống để con dành thì giờ cho những việc đó, hầu cho con không mất thì giờ với những việc thứ yếu.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page