top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nàng dâu thuận phục


 Câu gốc: “Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước lời dặn của bà Na-ô-mi, cô Ru-tơ đã làm gì? Hành động ấy cho thấy cô Ru-tơ là người thế nào? Bạn học được gì từ gương thuận phục của cô Ru-tơ?

Có thể nói, chính bởi lòng nhân từ và rộng rãi của ông Bô-ô dành cho cô Ru-tơ mà bà Na-ô-mi tin rằng ông Bô-ô có thể đồng ý chuộc lại sản nghiệp của gia đình chồng của bà, đồng thời chấp nhận cưới cô Ru-tơ làm vợ. Căn cứ theo luật pháp của người Ít-ra-ên, người bà con gần nhất với chồng đã chết của cô Ru-tơ là người có quyền chuộc lại sản nghiệp và cưới cô làm vợ (Phục Truyền 25:5-10). Và trong trường hợp này, ông Bô-ô là một trong những tia hy vọng của bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ. Trên phương diện khác, cô Ru-tơ có thể từ chối kế hoạch của bà Na-ô-mi, bởi cô hoàn toàn có thể mơ ước lấy một chàng trai khác nếu như cô muốn lấy một người chồng trẻ tuổi thay vì lấy ông Bô-ô lớn tuổi (câu 10). Nhưng cô đã quyết định thuận phục mẹ chồng.

Còn nhớ ở chương 1, cô Ru-tơ từng không làm theo lời khuyên của mẹ chồng, trái lại cô một mực quyết theo mẹ chồng về quê chồng sinh sống. Nhưng trong chương này, khi đối diện với hạnh phúc tương lai của riêng mình, thì cô lại một lòng thuận phục theo sự sắp xếp của mẹ chồng. Sự tương phản trong cách ứng xử của cô Ru-tơ trước những tình huống khác nhau cho thấy cô Ru-tơ là người phụ nữ có quan điểm rõ ràng, biết mình đang làm gì, có lập trường chứ không phải chỉ biết làm theo lời mẹ chồng mà không suy xét. Sự lựa chọn thuận phục mẹ chồng trong lần này thể hiện cô Ru-tơ là người không phải chỉ chăm mưu cầu hạnh phúc cho mình mà bỏ mặc nguyện vọng được chuộc lại sản nghiệp bên chồng của bà Na-ô-mi. Chính mỹ đức biết quan tâm đến lợi ích của người khác nơi cả hai mẹ con cô Ru-tơ đã thắt chặt càng thêm tình nghĩa giữa cô và bà Na-ô-mi. Đây cũng là yếu tố giúp cô Ru-tơ vui vẻ thuận phục mẹ chồng.

Khi cô Ru-tơ khẳng định đức tin của mình, “Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (Ru-tơ 1:16b), thì Đức Chúa Trời bắt đầu thực hiện kế hoạch của Ngài trên đời sống cô. Và sự thuận phục của cô với mẹ chồng khởi đầu nếp sống thuận phục Chúa, để rồi kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời được thành tựu trên cuộc đời của cô. Mỗi chúng ta ngày nay được học biết về Chúa và biết gương thuận phục của Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:8). Vì vậy, hãy kính sợ Chúa mà sống thuận phục nhau, khởi đầu trong gia đình, vợ thuận phục chồng, chồng thuận phục Chúa, con cái thuận phục cha mẹ, cha mẹ kính sợ Chúa; dâu rể thuận phục cha mẹ hai bên trong Chúa… Chắc chắn gia đình sẽ luôn hạnh phúc và được Chúa dùng để góp phần trong kế hoạch của Ngài trên đất.

Bạn có đang sống thuận phục Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống thuận phục Chúa, thuận phục cha mẹ trong Chúa vì đó là điều Chúa muốn. Xin cho con có thể sống thuận phục đến cùng như gương Chúa Giê-xu.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page