VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Những gương cần tránh


I Cô-rinh-tô 10:1-10

 

Nghe AudioCâu gốc: “Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại điều gì từ trong lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên? Mục đích ông nhắc lại những điều này để làm gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho riêng mình?

Sứ đồ Phao-lô chủ động nhắc lại lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên với những ơn phước lớn lao mà họ được nhận lãnh từ Đức Chúa Trời, như ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, được ông Môi-se làm phép báp-tem trong đám mây và dưới biển, được ăn, uống những thức ăn và thức uống thiêng liêng (câu 1-4). Tuy nhiên, ông cũng không che giấu những điều sai trật của tổ phụ, “phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời…” (câu 5), bởi vì họ đã thờ hình tượng thay vì trọn lòng trung thành với Chúa, họ đã cùng ăn uống, vui chơi và thờ phượng tà thần cùng với những người nữ của dân Mô-áp (Dân Số Ký 25); họ liên tục nhận ơn của Chúa khi Ngài ban ma-na, ban nước từ đá Hô-rếp để nuôi sống họ nhưng lại nhiều lần thách thức, oán trách Chúa đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập khiến họ phải đói, phải khát, và mỗi khi đối diện với khó khăn, hay những hoàn cảnh không theo ý họ muốn thì họ liền lằm bằm với Ngài (Dân Số Ký 16:41-49).

Sứ đồ Phao-lô cho biết rõ ràng mục đích ông nhắc lại lịch sử tốt cũng như xấu của tuyển dân Ít-ra-ên là để những tín hữu tại Cô-rinh-tô thấy được những điều sai trật mà dân Chúa đã vi phạm như một gương cảnh cáo họ đừng đi vào vết xe cũ như thế (câu 6). Thật rất cần thiết khi Hội Thánh Chúa nhắc lại lịch sử của thế hệ đi trước, bởi vì lịch sử chứa đựng rất nhiều bài học về những thành công để noi theo, cũng như những thất bại mà người đi trước đã trải qua để thế hệ sau không tiếp tục mắc sai lầm.

Đọc lại lịch sử dân Chúa, dễ lắm chúng ta sẽ lên án cách cư xử không đúng đắn của tuyển dân Ít-ra-ên đã đối với Đức Chúa Trời, nhưng nếu nghiêm túc tra xét lại chính mình thì hình ảnh bội nghịch, vô ơn ấy lại thấp thoáng trong cách cư xử của chúng ta đối với Chúa. Ngày nay, chúng ta không có kinh nghiệm những ơn phước đặc biệt giống như dân Chúa khi xưa, nhưng chắc chắn trong chúng ta không ai là người không nhận hưởng đủ các ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3). Vậy mà không ít lần chúng ta để Chúa bên ngoài cuộc đời của mình, vẫn đặt những câu hỏi “Tại sao?” với Chúa khi Ngài cho chúng ta ở trong những nghịch cảnh hay những điều bất như ý khác. Hãy nhớ lại lời dạy của Sứ đồ Phao-lô “chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình” (câu 6).

Gương xấu nào nơi tuyển dân mà bạn thường thấy trong cách sống của mình với Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con thấy ơn Chúa trên cuộc đời con hơn là thấy những ưa muốn của xác thịt, để con không làm những điều sai lầm như dân Chúa đã làm Ngài đau lòng.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Sin #Redemption

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách