VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Còn nhớ hay đã quên


Thi-thiên 116:1-19

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi-thiên 103:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trước giả Thi-thiên 116 viết lên những lời ca ngợi ân huệ của Chúa? Ông kể lại những kinh nghiệm của mình ra sao? Để bày tỏ lòng báo đáp ơn Chúa, ông đã hứa nguyện điều gì? Bạn nhớ những ơn lành nào Chúa làm cho mình trong suốt năm qua?

Khi đọc kỹ cả Thi-thiên 116, chúng ta thấy chắc chắn trước giả là người đã trải qua rất nhiều nỗi gian truân, sầu khổ trong đời, nhưng ông cũng là người kinh nghiệm rất nhiều ơn lành Chúa đã làm cho mình. Do đó, ông viết Thi-thiên này để ca ngợi ân huệ của Chúa, vì “Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã” (câu 8). Trước giả không bao giờ quên những hoàn cảnh được Chúa đoái đến và giải cứu linh hồn ông. Ông luôn nhớ những kinh nghiệm Chúa đáp lời cầu xin của ông, hậu đãi ông, và nâng ông lên khỏi vực sâu của cuộc đời (câu 1-11). Qua đó, ông nhận biết những mỹ đức tuyệt vời của Chúa và hết lòng chúc tụng Ngài.

Sau khi nhận biết tất cả ơn lành Chúa làm cho đời sống mình, trước giả đã có những cam kết rất rõ ràng với Chúa. Ông hứa nguyện sẽ tiếp tục dâng lên Chúa của lễ tạ ơn, cầu khẩn Danh Ngài, làm trọn những điều ông hứa nguyện, và hết lòng ca ngợi Chúa giữa các dân (câu 12-19). Thi-thiên 116 cho thấy trước giả không bao giờ quên những ân huệ Chúa đã làm cho ông.

Cuối năm là dịp để chúng ta nhìn lại một năm đã qua và nhớ lại những kinh nghiệm trải qua trong cuộc sống mà dâng lời tạ ơn Chúa. Hãy cùng với trước giả Thi-thiên 116 điểm lại tất cả ơn lành Chúa đã làm cho đời sống mình. Chắc chắn ít nhiều trong chúng ta đều trải qua những niềm vui, phước hạnh, nhưng cũng không thiếu những tai họa, bệnh tật, thất bại, sầu khổ, rơi nước mắt… Cuối năm là dịp để nhớ lại Chúa đã giải cứu, chữa lành, bảo vệ, thêm sức, an ủi, và nâng đỡ chúng ta thể nào. Hãy dành chút thì giờ điểm lại những sự kiện vui buồn trong đời sống chúng ta suốt năm qua để nhận biết lòng nhân từ, thương xót của Chúa. Hãy tự hỏi: Tôi vẫn nhớ hay đã quên ơn cứu rỗi của Chúa trên đời sống tôi?

Kết thúc năm cũ, chuẩn bị bước vào năm mới Âm Lịch, xin Chúa cho chúng ta đừng quên ơn Đấng đã làm cho mình và gia đình mình, đồng thời có những cam kết dâng lên Chúa để báo đáp những ơn lành Chúa đã làm.

Đứng trước khoảnh khắc giao thừa hôm nay, bạn có cùng hòa lòng với trước giả Thi-thiên 103 mà thốt lên rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” hay không?

Tạ ơn Chúa về một năm đã qua với những ơn lành Ngài đã làm trên đời sống con! Xin dạy con luôn ghi nhớ ơn Chúa và sẵn sàng bước vào năm mới với quyết tâm sống vui lòng Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#worshipGod #Blessings

67 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách