top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới


 Câu gốc: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là người được dựng nên mới? Người được dựng nên mới phải thể hiện đời sống mới ở những phương diện nào? Trong năm mới này bạn thấy mình còn “những sự cũ” nào chưa “qua đi”?

Hầu hết người Việt đều mong vào ngày Tết mọi thứ đều phải mới, phải có sự đổi mới từ ngoại cảnh cho đến nội tâm, vì ngày Tết là ngày khởi đầu của năm mới. Do đó, các em bé thường được cha mẹ mua cho áo mới để mừng Xuân, người lớn cũng có áo quần mới, giày dép mới, nhà cửa cũng được sơn phết, quét dọn sao cho trông thật mới và tươm tất trong những ngày Xuân. Ngoài ra, với quan niệm “Tống cựu nghinh tân,” người Việt mình còn có thói quen dọn dẹp thật sạch trong nhà ngoài ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi hoặc đồ cũ, hư, không còn dùng đến, để dành chỗ đón cái mới của năm mới.

Dù không đang “ăn Tết” như người Việt, Sứ đồ Phao-lô cũng nói lên ước ao mọi sự đều mới trong đời sống của người con của Chúa. Ông dạy rằng những người “ở trong Đấng Christ” là một tạo vật mới, đã được dựng nên mới, không còn sống theo đời sống cũ nữa vì “những sự cũ đã qua đi” và “này”--hãy nhìn xem nơi người này--“mọi sự đều trở nên mới.” Theo Sứ đồ Phao-lô, một người được dựng nên mới thì mọi sự ở nơi người đều trở nên mới, tức là người không chỉ có đời sống thuộc linh mới nhưng người cũng có cách cư xử mới, suy nghĩ mới, hành động mới, lời nói mới v.v…

Là người “ở trong Đấng Christ”--tức là người thuộc về Chúa--trong năm mới Âm Lịch này chúng ta phải thật sự có một đời sống mà bất cứ người nào khi nhìn xem thì đều phải thốt lên, “Này, ở người này mọi sự đều trở nên mới!” Năm mới đến, trong bầu không khí của mùa Xuân, trong đó mọi sự đều tươi mới, xin mỗi chúng ta hãy quyết tâm loại bỏ hết mọi thứ rác rưởi của tội lỗi, của sự cay đắng, buồn giận, lo lắng của nếp sống cũ không xứng đáng vẫn còn lại trong đời sống mình, để trong năm mới này, khi Chúa Giê-xu nhìn vào chúng ta thì Ngài cũng sẽ vui lòng mà khen ngợi rằng “Đây là một tạo vật mới được Ta dựng nên, này, trong người, mọi sự đều trở nên mới.”

Có tội lỗi nào, có điều không xứng đáng nào của đời sống cũ vẫn còn đang mon men muốn bước vào năm mới của đời sống chúng ta không? Hãy cầu xin Chúa giúp đỡ và quyết tâm vứt bỏ, quăng xa vào quá khứ của năm cũ, để năm mới này là một năm mà mọi sự trong đời sống chúng ta đều thật sự trở nên mới. Nguyện Danh Chúa được tôn cao qua đời sống mới của mỗi chúng ta.

Có tội lỗi nào còn vấn vương theo bạn trong năm mới này không?

Lạy Chúa, xin cho con trong năm mới Âm Lịch này thật sự biến đổi, và qua đời sống mới của con, Chúa cũng như những người xung quanh con đều thấy và vui mừng vì trong con mọi sự đều trở nên mới.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page