top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phước trong Chúa


 Câu gốc: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước” (Thi-thiên 67:1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào được liệt kê ở đây và làm thế nào để có những phước ấy? Bạn suy nghĩ gì về phước hạnh trong nghịch cảnh? Bạn cầu xin Chúa ban cho phước hạnh nào trong năm mới?

Trong những ngày Tết, đi đâu cũng nghe những lời chúc nhau thịnh vượng, phước lành, trường thọ, thành công… Ai ai cũng mong ước những lời chúc đó trở thành hiện thực, nhưng nhìn lại nhiều năm qua, có mấy người nhận được kết quả như lời chúc trên? Trong bài giảng về các phước lành, Chúa Giê-xu đưa ra những việc cần làm như những điều kiện để được phước. Thứ nhất, phước cho người có lòng khó khăn, sẽ được nước thiên đàng. Thứ hai, phước cho người than khóc, vì sẽ được an ủi. Thứ ba, phước cho người nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Thứ tư, phước cho người đói khát sự công bình, vì sẽ được no nê. Thứ năm, phước cho người thương xót, vì sẽ được thương xót. Thứ sáu, phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thứ bảy, phước cho người làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Thứ tám, phước cho người vì cớ Chúa và sự công bình mà chịu bắt bớ, bị mắng nhiếc và bị vu cáo mọi điều dữ, vì sẽ được nước thiên đàng.

Cơ Đốc nhân không thụ động ngồi chờ may rủi, nhưng phải thực hiện những việc làm cụ thể để được phước vững chắc và có giá trị đời đời. Từ “phước” trong bài giảng của Chúa được dịch từ tiếng Hy Lạp “makarios.” Có bản dịch từ này là “hạnh phúc” hay “sung sướng,” nhưng từ makarios có ý nghĩa sâu xa hơn cả hạnh phúc, vì hạnh phúc lệ thuộc vào con người hay hoàn cảnh, nhưng phước hạnh ở đây bày tỏ sự vui mừng từ trong tấm lòng của con người. Khi con người làm theo Lời Chúa, họ sẽ nhận được phước hạnh tận trong sâu thẳm của tâm hồn.

Khi trao nhau những lời chúc trong ngày đầu Xuân, nhiều người không biết phước hạnh đến từ đâu, nhưng con dân Chúa phải biết rõ phước là do Chúa ban cho. Những phước hạnh nói trên là phần thưởng cho những ai cam kết theo Chúa và sống theo Lời Ngài. Đặc biệt, phước hạnh không chỉ có trong thuận cảnh, nhưng ngay cả trong nghịch cảnh vẫn nhận được phước. Con cái Chúa được phước là khi quyết tâm sống hài lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài trên đất. Đây cũng là lý tưởng sống mà Chúa kêu gọi con dân Chúa thực hiện trong năm mới. Ước mong mỗi chúng ta bắt đầu năm mới với sự thay đổi mới để có mối tương giao với Chúa sâu đậm và nhận được phước hạnh của Chúa đầy tràn hơn.

Bước vào năm mới Âm Lịch, bạn suy nghĩ gì về các phước hạnh Chúa dạy? Bạn có quyết định gì trong năm mới để nhận được phước?

Kính lạy Chúa, bước vào năm mới Âm Lịch, xin cho con luôn làm theo Lời Chúa, để con nhận được phước của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con bày tỏ nếp sống Cơ Đốc để làm sáng Danh Chúa cho những người quanh con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

384 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page