top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vâng giữ luật pháp


 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp Ta cho đến chừng nào?” (câu 28)

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã thực hiện lời dạy của Chúa như thế nào (câu 17-27)? Tại sao có người để thức ăn đến ngày hôm sau, hay đi nhặt ma-na trong ngày Sa-bát? Bạn rút ra bài học nào về lời phán của Đức Giê-hô-va trong câu 28?

Trước tiên, chúng ta thấy ông Môi-se đã truyền lại cho tuyển dân đầy đủ các chi tiết về thể lệ ma-na mà Đức Chúa Trời muốn dân Chúa tuân giữ. Ông và các trưởng lão đã kết hợp làm việc chặt chẽ với nhau để bảo đảm mọi người đều biết rõ về thể lệ ma-na (câu 16, 19, 22, 25-26). Phần lớn dân chúng vâng lời Chúa đã làm y theo lời chỉ dẫn của ông Môi-se. Tuy nhiên, có vài người đã để dành ma-na đến sáng ngày hôm sau và thấy ma-na bị hóa sâu, sinh ra mùi hôi hám (câu 20). Một vài người trong vòng con dân Chúa lại ra lượm ma-na trong ngày Sa-bát, nhưng họ chẳng tìm thấy gì (câu 27). Có thể họ không nắm rõ thể lệ ma-na vì không chăm chú nghe mọi lời ông Môi-se và các trưởng lão truyền dạy, cũng có thể họ đã hiểu rất rõ nhưng họ muốn thử xem tình trạng của ma-na có thật đúng như lời đã được khuyến cáo không. Dù lý do nào đi nữa, những người này đã thể hiện tinh thần thiếu lòng tin vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.

Mặc dù chỉ vài người trong vòng dân Chúa bất tuân mệnh lệnh của Chúa nhưng Ngài đã phán: “Các ngươi chẳng vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào?” (câu 28). Việc bất tuân mệnh lệnh Chúa của một vài cá nhân đã ảnh hưởng đến cả cộng đồng dân Chúa. Chúng ta nhớ đến trường hợp ông A-can được chép trong Giô-suê chương 7, ông bất tuân mệnh lệnh của Chúa, giữ lấy vật đáng diệt, làm cho cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên, và hậu quả là tuyển dân đã bị thất trận trước thành nhỏ A-hi.

Chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời là Cha nhân ái, đầy lòng yêu thương nhưng Ngài cũng là Đấng thánh khiết, kỵ tà. Chúng ta không được lạm dụng tình yêu của Chúa mà bất tuân lệnh Ngài. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội mình đã phạm, đồng thời có trách nhiệm khích lệ, khuyến cáo người khác vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa. Chúa muốn cộng đồng dân Chúa cùng nhau trưởng thành trong Lời Ngài. Lời Chúa phải được tôn trọng, được giảng dạy cách đầy đủ và đúng đắn, được lắng nghe và làm theo cách triệt để. “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Bài học hôm nay nhắc bạn phải thay đổi điều gì? Anh chị em nào trong tầm ảnh hưởng của bạn cần được khuyến cáo?

Lạy Chúa, cầu xin Ngài tha thứ cho con và những anh em trong cộng đồng dân Chúa về thái độ thiếu nghiêm túc trong việc học và vâng theo điều răn của Ngài. Xin Chúa giúp con luôn yêu mến Chúa và cậy ơn Ngài sống trọn vẹn mỗi ngày.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page