top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Dạy dỗ con cái về Chúa


 Câu gốc: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.”

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn cha mẹ nuôi dạy con cái như thế nào? Cụm từ “của Chúa” trong câu 4 nhấn mạnh điều gì? Chúa Giê-xu nêu gương gì trong sự dạy dỗ môn đệ? Bạn áp dụng bài học này trong cách nuôi dạy con cái như thế nào?

Nuôi con không phải như nuôi cá cảnh trong bồn, chỉ cần cung cấp đầy đủ thức ăn là chúng tự tăng trưởng. Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều nhấn mạnh vai trò dạy dỗ con cái của cha mẹ. Ê-phê-sô 6:4 đề cập đến người cha, vì cha là trụ cột trong gia đình, nhưng không loại trừ sự đóng góp của cả người mẹ (Phục Truyền 6:4–9). Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo “chớ chọc cho con cái mình giận dữ,” vì thông thường người cha dễ nóng tính hơn mẹ, rầy la nặng lời; có thể nghiêm nhặt quá làm cho con cái bất mãn, ngã lòng (Cô-lô-se 3:21). Trái lại, cha mẹ nên dùng kỷ luật (“sửa phạt” theo nguyên văn là “huấn luyện”) và sự khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng. Cụm từ “của Chúa” nhấn mạnh cha mẹ cần dạy con sống thế nào vui lòng Chúa chứ không phải vui lòng cha mẹ. Chúa Giê-xu đã nêu gương về cách Ngài huấn luyện, dạy dỗ môn đệ; có lúc Ngài khen ngợi (Ma-thi-ơ 16:17), có lúc quở trách (Ma-thi-ơ 16:23), nhưng môn đệ đều biết rằng Ngài luôn luôn yêu thương họ (Giăng 13:1).

Bác sĩ Benjamin Spoke năm 1946 viết quyển sách tựa đề “Chăm Sóc Trẻ Thơ và Trẻ Con” (Baby and Child Care). Ông cho rằng không cần phải dạy đạo đức hay tâm linh như mẹ ông đã làm với sáu đứa con, mà chỉ cần dạy con cái sống đàng hoàng tử tế là được. Rất nhiều bậc cha mẹ tại Hoa Kỳ đã áp dụng phương pháp của ông. Năm mươi năm sau, năm 1995, ở tuổi 92, Bác sĩ Spoke đã thay đổi quan điểm. Ông than thở rằng xã hội đã biến đổi trong lối suy nghĩ, thay vì tự hỏi mình sẽ đóng góp gì cho gia đình, và gia đình mình đóng góp gì cho xã hội, thì lại tự hỏi “mình được lợi gì?” Giờ đây ông tin rằng cha mẹ cần phải dạy đạo đức và tâm linh cho con cái.

Nhiều cha mẹ thường ép con cái làm theo ý mình, thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, mà không quan tâm đến ước muốn của con. Nhiều cha mẹ khác tìm mọi cách để con cái hơn người, thăng tiến trong xã hội, để cha mẹ hãnh diện. Phần lớn chúng ta bắt con cái vâng lời mình nhưng quên rằng chính mình cũng là con người bất toàn, vì thế khi con cái không được như ý mình muốn thì cha mẹ dễ nổi giận. Lời Chúa nhắc nhở cha mẹ cần “dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa” mà nuôi dạy con cái. Để con cái trở nên người Chúa muốn thì cha mẹ cần phải dạy dỗ con cái về Chúa ngay từ lúc con thơ.

Bạn đang dạy dỗ con cái về Chúa hay dạy theo ý muốn của mình?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã nhắc nhở con về vai trò rất quan trọng của cha mẹ cho đời sống tâm linh của con cái. Xin giúp con chẳng những làm gương tốt mà còn có sự khôn ngoan để nuôi dạy con cái theo sự dạy dỗ của Chúa.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page