top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Giúp con đến với Chúa


 Câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm; vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ can ngăn người ta làm gì? Chúa Giê-xu trách họ với lời khẳng định nào? Bạn đang ngăn con trẻ đến cùng Chúa trong những trường hợp nào? Bạn giúp con bạn đến với Chúa như thế nào?

Theo thông lệ Do Thái, các bà mẹ thường đem con nhỏ của mình đến với một ra-bi để họ chúc phước cho con. Vì thế, trong phân đoạn Kinh Thánh này, “Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Giê-xu để Ngài chạm đến chúng” (câu 15 BTTHĐ). Nhưng các môn đệ của Chúa đã ngăn cản do họ sợ mấy em nhỏ sẽ quấy rầy Chúa. Có lẽ các môn đệ nghĩ rằng Chúa cần làm những việc quan trọng như giảng dạy, chữa bệnh, đuổi quỷ hơn là chúc phước cho trẻ con.

Nhiều lần Kinh Thánh cho thấy cái nhìn của các môn đệ khác hẳn với cái nhìn của Chúa, như việc họ ngăn cản người đàn bà Ca-na-an cầu xin Chúa chữa bệnh cho con gái (Ma-thi-ơ 15:23); họ xin cho Chúa đoàn dân đi về tự tìm thức ăn (Ma-thi-ơ 14:15)… Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã gọi họ lại và dạy rằng Ngài muốn con trẻ đến cùng Ngài vì Vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ; ai không tiếp nhận Vương quốc Ngài như một đứa trẻ sẽ không được vào đó (câu 16-17). Chúa quở trách các môn đệ khi họ ngăn cản con trẻ đến với Ngài vì Ngài yêu trẻ em và luôn mở rộng vòng tay chào đón các em.

Ngày nay, thật đáng buồn khi nhiều bậc phụ huynh lại không quan tâm đến việc giúp con mình đến với Chúa Giê-xu. Họ bận rộn chạy lo cho con mình ăn, học, vui chơi bằng nhiều cách. Họ đưa con mình đi xem và gặp nhiều người nổi tiếng, ủng hộ chúng theo đuổi “thần tượng” của chúng, nhưng lại thờ ơ trong việc đưa con mình đến gặp gỡ Chúa Giê-xu. Họ có thể dẫn con mình đi chơi nhiều nơi, thậm chí đi trong ngày Chúa Nhật, nhưng lại không khuyến khích chúng tham gia những buổi sinh hoạt, học Kinh Thánh, hay các kỳ trại của Thanh Thiếu Niên Tin Lành. Nhiều cha mẹ cũng cố gắng làm việc để có tiền bạc dành cho con, nhưng họ lại quên di sản quý giá nhất họ cần để lại cho con chính là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một số phụ huynh cũng cố “giữ lễ” mỗi tuần chở con đến nhà thờ để an tâm là con có “đi nhà thờ,” nhưng lại không bao giờ tìm hiểu con mình có biết Chúa và gặp Chúa chưa? Họ chỉ dắt con đến nhà thờ mà không đưa con đến gặp Chúa thật sự. Đây là điều nhắc nhở mỗi phụ huynh trong trách nhiệm giúp con mình đến với Chúa, gặp Chúa cách cá nhân, tiếp nhận Ngài làm chủ cuộc đời chúng và có mối tương giao với Ngài. Chúa Giê-xu đang giang rộng vòng tay chờ chúng ta đem con mình đến với Ngài!

Bạn có dành thời gian giúp con mình đến với Chúa Giê-xu không? Con bạn có gặp Chúa thật sự chưa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con khi con chưa tập trung vào việc giúp con cháu đến với Ngài. Xin nhắc con nhớ rằng Chúa yêu trẻ em và muốn con đem chúng đến với Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page