VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Chúa Trời cứu vớt


Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10

 

Nghe AudioCâu gốc: “Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đời của ông Môi-se đã bắt đầu ra sao? Chương trình cứu vớt của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài như thế nào? Bạn thường làm gì để bảo vệ con cái của mình? Câu chuyện này dạy dỗ bạn điều gì?

Câu chuyện Đức Chúa Trời dùng ông Môi-se giải cứu người Ít-ra-ên ra khỏi nô lệ tại Ai Cập đã bắt đầu từ trước khi ông sinh ra. Gia đình ông Gia-cốp đã định cư ở Ai Cập. Pha-ra-ôn cho họ vùng đất tốt nhất và gia đình của họ trở nên thịnh vượng. Sau khi ông Gia-cốp và các con ông qua đời, dòng dõi họ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Pha-ra-ôn kế vị thấy dân Chúa phát triển nhanh chóng thì lo sợ nên ban hành chiếu chỉ giết hết mọi bé trai người Hê-bơ-rơ mới sinh ra.

Trong hoàn cảnh đen tối đó, Đức Chúa Trời đã dùng công chúa Pha-ra-ôn phát hiện một đứa bé được mẹ nó giấu trong cái giỏ đặt trong bụi sậy ở bờ sông. Nhìn đứa bé khôi ngô, kháu khỉnh, công chúa động lòng thương, thuê người nuôi đứa bé trước khi đem vào hoàng cung làm con nuôi và đặt tên là Môi-se. Công chúa không ngờ người mình thuê nuôi đứa bé chính là mẹ của cháu. Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu vớt, nuôi dưỡng, giáo dục đứa bé đó trở nên người lãnh đạo tuyển dân của Ngài sau này. Cuộc đời của ông Môi-se là một câu chuyện đầy kịch tính, qua đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng tể trị, và mọi sự bắt đầu từ việc một bà mẹ bảo vệ con mình bằng cách đem giấu con trong bụi sậy bên bờ sông.

Mẹ của ông Môi-se là một người mẹ can đảm, bà yêu thương và làm mọi điều có thể để cứu con. Nhưng cuối cùng bà phó thác con vào tay Đức Chúa Trời. Giống như mẹ của ông Môi-se, chúng ta làm đủ mọi cách để bảo vệ con mình thoát khỏi những hiểm nguy cho sự sống và đức tin của chúng. Cần biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài luôn bảo vệ và có chương trình cho cuộc đời của con cái chúng ta.

Việc em bé Môi-se đáng ra đã chết, nhưng được công chúa Pha-ra-ôn cứu đem về làm con nuôi, không phải là chuyện tình cờ. Mọi việc xảy ra hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Chúa. Khi chúng ta đối mặt với những khó khăn trong việc bảo vệ và nuôi dạy con cái, hãy nhớ chính Đức Chúa Trời là Đấng bảo vệ và dạy dỗ chúng. Chúa bảo vệ con cái chúng ta, dù có những tình cảnh chúng ta nghĩ là tuyệt vọng, hãy nhớ Ngài đã có kế hoạch cho chúng từ trước rồi. Ngài hiệp lại mọi việc để đem lại ích lợi cho những người yêu mến Ngài, được kêu gọi cho mục đích của Ngài (Rô-ma 8:28).

Bạn có tin Đức Chúa Trời có chương trình cho con cái bạn từ trước không?

Lạy Chúa, xin giúp con làm những việc con có thể làm để bảo vệ sự sống thuộc linh của con cái con từ khi chúng còn thơ ấu. Nhưng trên hết, xin cho con nhận biết và tin cậy Ngài là Đấng bảo vệ, cứu chuộc, và có chương trình cho đời sống của con cái con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách