top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài học vỡ lòng - Kính sợ Chúa


Châm ngôn 1:7-9

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn kính sợ Đức Giê-hô-va có ý nghĩa như thế nào? Vua Sa-lô-môn khuyên con cháu điều gì? Điều gì bạn nghĩ con cháu mình cần phải học trước tiên?

Là những bậc phụ huynh chúng ta sẽ dạy cho con cháu mình điều gì trước tiên? Vua Sa-lô-môn là người được Chúa ban cho sự khôn ngoan hơn hết những người trên đất, đã dạy rằng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (câu 7). Từ “khởi đầu” trong câu Kinh Thánh này, không chỉ mang ý nghĩa là “trước tiên hay đầu tiên,” nhưng còn mang ý nghĩa là “điều chủ yếu, điều chính, hay cơ bản.” Như vậy, điều mọi người trẻ phải được dạy dỗ đầu tiên, cơ bản nhất, phải là “kính sợ Chúa.” Kính sợ Chúa là nhận biết Chúa là Đấng Sáng Tạo và mỗi người chúng ta là tạo vật của Ngài; Chúa là Cha và chúng ta là con; Chúa là Chủ, chúng ta là đầy tớ, nô lệ của Ngài. Kính sợ Chúa là phải thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo—và nhận Đức Chúa Trời là Chủ, là Chúa, là Đức Chúa Trời của mình. Sự kính sợ Chúa luôn luôn đi đôi với vâng lời Ngài. Chúng ta phải lắng nghe, học hỏi, suy ngẫm Lời Chúa cách cẩn thận và làm theo Lời Ngài chỉ dạy, không chỉ vì chúng ta sợ Chúa giáng họa hay sửa phạt khi chúng ta bất tuân Lời Chúa, nhưng vì chúng ta kính yêu Chúa hết lòng. Chúng ta như người con, vì yêu cha mẹ mình, không muốn làm điều sai quấy để cha mẹ phải buồn phiền.

Vua Sa-lô-môn dùng cụm từ “hỡi con” để bày tỏ tình yêu của một người cha đối với con mình khác nào Chúa là Cha Thiên Thượng dạy dỗ con người. Người cha khuyên con “hãy nghe lời khuyên của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con.” Cha mẹ phải có nhiệm vụ truyền đạt sự dạy dỗ của Chúa cho con cái, và con cái cũng phải biết vâng lời cha mẹ trong Chúa. Không những lắng nghe những lời giáo huấn là đủ, nhưng phải làm theo những phép tắc, luật lệ, mà cha mẹ dạy khuyên.

Chúa Giê-xu dạy chúng ta yêu Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí.” Chúng ta muốn con cháu chúng ta yêu Chúa với sự khôn ngoan, hiểu biết. Nhưng nếu chúng ta không dạy cho con cháu về Chúa, thì làm sao chúng nghe và hiểu biết, nếu chúng không nghe, không biết thì làm sao tin Chúa, và nếu không tin Chúa thì làm sao kêu cầu Chúa được (Rô-ma 10:14-15). Khi con cháu chúng ta học biết về sự kính sợ Chúa và làm theo Lời Ngài thì cuộc sống của chúng sẽ được tươi đẹp, cao trọng như những dây hoa trên mão vua, những vòng đeo trên cổ hoàng hậu.

Bạn có vâng phục ông bà cha mẹ trong Chúa của bạn chưa? Bạn đã dạy gì cho các con cháu của mình?

Lạy Đức Giê-hô-va là Đấng sáng tạo và cứu chuộc con, xin cho con luôn kính sợ Chúa, và giúp con luôn thấy sự quan trọng trong việc dạy dỗ con cháu để chúng vâng phục Ngài.

Bài Thơ: Bài Học Vỡ Lòng Và Suốt Đời (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Family

393 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page