top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vọng canh và tiếng kèn báo ngụy


 Câu gốc: “Ta đã lập vọng canh kề các ngươi; hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng nghe” (Giê-rê-mi 6:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi tiếp tục nhận được mệnh lệnh nào từ Đức Giê-hô-va? Thực hiện mệnh lệnh này đem đến ý nghĩa gì cho chính ông và dân Chúa? Bạn nhận được mệnh lệnh đặc biệt nào từ Chúa và bạn đáp ứng ra sao?

Mặc dù chết chóc và tang tóc đang xảy ra cho dân Chúa, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi nhận được mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền rằng, “Chớ vào nhà có tang, chớ đi điếu, và chớ than khóc…” (câu 5), và “Cũng đừng vào trong phòng tiệc, đặng ngồi ăn uống với chúng nó” (câu 8). Đức Giê-hô-va cho biết thêm, vì sự tang thương không chỉ xảy ra cho một vài người hay một vài gia đình, nhưng sự chết chóc đang tràn lan trong khắp cả xứ. Sự tang tóc quá lớn đến nỗi chẳng ai có thể chịu tang để bày tỏ sự tiếc thương cho ai; và trong xứ cũng chẳng còn niềm vui trong hôn lễ của những gia đình mới, vì Chúa sẽ làm cho “hết tiếng vui mừng hỉ hạ.”

Tiên tri Giê-rê-mi được lệnh phải bày tỏ đời sống dường như vô cảm trước niềm vui lẫn nỗi buồn giữa vòng con dân Chúa, đây không phải là một lệnh truyền dễ thực hiện. Nhưng Chúa muốn dùng cách thể hiện đặc biệt đó để rao ra cho dân Ngài về một sự trừng phạt kinh khiếp sẽ xảy đến trên họ trong một tương lai rất gần. Có thể nói, đời sống của những đầy tớ của Đức Chúa Trời là những vọng canh, là những tiếng kèn báo nguy để những người xung quanh có thể nghe thấy, tránh nguy, và nắm bắt cơ hội để sửa ngay lại những điều sai trong đời sống của họ. Và có những bài học đau thương cho những đời sống đã không thể hiện đúng vai trò của một vọng canh, một tiếng kèn báo nguy nhưng lại cùng vui chơi, cùng say sưa trong những cuộc vui tội lỗi. Họ đã không đem đến sự giải cứu cho những người xung quanh, người thân trong gia đình và cả chính mình. Đời sống của ông Lót đã minh họa rõ ràng nhất cho điều vừa nói.

Ngày nay, những dấu hiệu ngày Chúa trở lại đã rõ ràng. Nhưng dường như có quá nhiều người chưa sẵn sàng cho ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Chúng ta đã thực sự mất cảnh giác với tội lỗi, cho nên nếp sống Cơ Đốc nhân hầu như không thấy có điểm gì khác biệt với nếp sống của người chưa tin Chúa; thậm chí nhiều người lại bày tỏ quan điểm sống hòa đồng, thỏa hiệp, nên đã dự vào những việc tối tăm của thế gian. Chúng ta đã quên mất trách nhiệm phải bày tỏ sự sáng để xua đi sự tối tăm (Ma-thi-ơ 5:16). Cơ Đốc nhân đừng ngại vì chúng ta sống không giống người thế gian, nhưng hãy mạnh mẽ bày tỏ những nét riêng đặc biệt của con cái sự sáng nhằm giúp đưa dắt những người đang sống trong tối tăm quay về với sự sáng.

Bạn nhận thấy đời sống của mình khác với người thế gian ở điểm nào? Vì sao cần phải có sự khác biệt đó?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa đã chọn và giao cho con trách nhiệm bày tỏ sự sáng của Ngài, xin cho con đủ ơn và đủ năng lực để làm tròn trọng trách cao quý này.

Bài Thơ: Là Vọng Canh Và Tiếng Kèn Báo Nguy (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page