VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tấm gương của tiền nhân


Giê-rê-mi 16:10-13

 

Nghe AudioCâu gốc: “Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình;… Cho nên Ta sẽ ném các ngươi ra khỏi đất này, vào trong một xứ mà các ngươi và tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết, tại đó các ngươi sẽ hầu việc các thần khác đêm ngày; vì Ta sẽ không ban ơn cho các ngươi” (câu 12-13).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào dẫn đến những hậu quả tang thương dân Chúa phải đón nhận? Cụm từ “theo sự cứng cỏi của lòng ác mình” chỉ về tội lỗi nào của dân Chúa? Hậu quả sẽ là gì? Trách nhiệm của bạn đối với thế hệ con cháu mai sau như thế nào?

Lời Chúa đã bày tỏ thật rõ ràng rằng, nguyên nhân dẫn đến những tang thương dân Chúa phải chịu là vì tổ phụ của họ thờ phượng những thần khác và không giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va (câu 11). Tuy nhiên, họ không thể đổ lỗi cho những hình phạt mình đang chịu là do tội lỗi của tổ phụ mình đã vi phạm. Lời Chúa cho biết rằng tổ phụ họ bội nghịch cùng Ngài, nhưng riêng họ lại còn xấu hơn tổ phụ của mình. Cụm từ “theo sự cứng cỏi của lòng ác mình” chỉ về đời sống không vâng phục và thường thờ lạy các tà thần của tuyển dân. Hậu quả của những đời sống miệt mài trong điều sai trật đó là bị Đức Giê-hô-va khước từ, Ngài sẽ ném họ khỏi đất mà Ngài đã ban cho tổ phụ của họ, để họ phải làm nô lệ tại đất nước họ chưa từng biết đến. Tại đó, họ không còn cơ hội thờ phượng Đức Giê-hô-va, nhưng ngày đêm phải phụng sự tà thần. Đức Giê-hô-va phán, Ngài thật đã rút ơn Ngài khỏi giữa vòng họ (câu 13).

Tuyển dân Ít-ra-ên có thế hệ đi trước chuyên lòng làm điều sai trật, vì thế phần nào có thể lý giải được tình trạng tồi tệ hơn của họ trong lời so sánh của Đức Giê-hô-va ở câu 12, “Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình; vì, này, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe Ta.” Có ai trong chúng ta không khỏi nhói lòng vì thấy điều ngược lại trong Hội Thánh Chúa ngày nay. Một số gia đình có ông cha là những tấm gương đức tin trung kiên, hay những hạt giống đạo đầu tiên của Tin Lành tại một nơi nào đó, thế nhưng con cháu họ lại không noi gương ông cha mình, nên đã vắng bóng trong Nhà Chúa, hoặc chỉ thấy xuất hiện trong những dịp lễ đặc biệt trong năm mà thôi… Hãy cầu mong thế hệ mai sau của con cháu chúng ta sẽ được tiến bộ, tốt lành hơn thế hệ trước. Chúng ta cũng cần nhớ rằng nếp sống và sự răn dạy của chúng ta ít nhiều có giá trị và ảnh hưởng đối với thế hệ sau. Vì thế có thể nói, chúng ta đang sống và đang tạo dựng tương lai cho thế hệ con cháu của mình. Xin Chúa cho gương đức tin và sự dạy dỗ của chúng ta sẽ là tấm gương tốt cho thế hệ sau nhắc đến và noi theo.

Bạn có nhận thấy tầm quan trọng của mình trong vai trò nêu gương cho thế hệ sau không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhận thấy trách nhiệm của con trong việc nêu gương tin kính cho thế hệ sau, để con trung tín theo Ngài và luôn tìm kiếm những điều đẹp lòng Ngài.

Bài Thơ: Ôn Cố Tri Tân (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Effectgood

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách