top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm lợi ích cho người khác


I Cô-rinh-tô 10:23-24

 

Nghe AudioCâu gốc: “Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là hành xử đúng đắn giữa lợi ích của mình và lợi ích của người khác? Lời khuyên trong câu 24 có liên quan như thế nào với câu 23? Bạn bày tỏ sự quan tâm đối với lợi ích của những người xung quanh ra sao?

Tiếp theo lời dạy về việc sử dụng sự tự do, Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân cần quan tâm đến lợi ích của người khác, đừng ai chỉ quan tâm đến lợi ích cho bản thân. Dĩ nhiên việc quan tâm đến lợi ích của bản thân không phải là sai trái, tội lỗi. Nhưng Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở chúng ta đừng chỉ biết quan tâm đến bản thân mà bỏ quên nhu cầu của những người xung quanh.

Lời khuyên “quan tâm đến lợi ích người khác” (trong câu 24) thật sự là lời giải thích cũng như là động lực để thực hiện lời khuyên “làm gương tốt” mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu trong câu 23. Nếu chỉ chú tâm vào lợi ích của bản thân, chắc chắn không ai có thể nghĩ đến người khác để xem điều mình làm có ích lợi hay có trở nên gương tốt cho người khác hay không. Chỉ khi nào biết đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu thì chúng ta sẽ suy xét hành động của mình trước khi làm. Và nếu cần, chúng ta sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của anh chị em. Sứ đồ Phao-lô không chỉ dạy lý thuyết suông, nhưng ông đã nêu gương khi nói rằng, “Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi” (I Cô-rinh-tô 8:13). Ăn thịt bán ngoài chợ đã cúng thần tượng chẳng phải phạm tội gì, nhưng vì không muốn làm cớ cho những anh chị em yếu đuối vấp ngã nên Sứ đồ Phao-lô đã không ăn vì cớ lợi ích của anh chị em. Cho nên, có những việc không phải là tội lỗi chúng ta hoàn toàn có phép làm, nhưng điều quan trọng hơn hết là khi làm điều đó có gây tổn hại gì cho những anh chị em của mình không.

Có rất nhiều điều chúng ta có thể áp dụng trong bài học này. Uống một hớp bia chung vui với bạn bè trong bàn tiệc cưới chẳng phải là tội lỗi, nhưng có khi nào chúng ta nghĩ đến lợi ích của người khác khi thấy mình uống bia rồi họ bắt chước nhậu nhẹt say sưa không? Cách ăn mặc khi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, có khi nào chúng ta nghĩ đến chính trang phục không phù hợp của mình có thể gây vấp phạm cho người khác không? Rồi cách nói năng, cách vui chơi, giải trí v.v… có khiến những người mới tin Chúa vấp phạm không? Những lúc ấy chúng ta đã quên lợi ích của anh chị em, chỉ nhớ và hướng đến lợi ích của bản thân mà thôi. Bài học rất đáng cho mỗi chúng ta suy ngẫm.

Bạn đã từng được thôi thúc để thực hiện việc tìm kiếm lợi ích cho người khác không?

Kính lạy Chúa, xin thêm năng lực cho con và Đức Thánh Linh luôn thôi thúc trong con để không ngừng quan tâm đến lợi ích của người khác hơn lợi ích của chính con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#LifeInChrist

8 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page