VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Nhớ Lại


I Sử-ký 17:3-8a

 

Nghe AudioCâu gốc: “Phàm nơi nào ngươi đã đi, Ta vẫn ở cùng ngươi, trừ diệt các thù nghịch khỏi trước mặt ngươi” (câu 8a).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời từ chối điều gì với Vua Đa-vít? Vì sao? Ngài có còn yêu thương ông khi từ chối ước muốn của ông không? Ngài đã làm gì cho ông và người Ít-ra-ên? Khi Chúa từ chối không ban cho bạn một điều nào đó, bạn nghĩ thế nào về Ngài?

Khi từ chối, không cho Vua Đa-vít cất đền thờ cho Ngài, Đức Chúa Trời đã cho biết một đền thờ bằng gỗ bá hương, tức là một đền thờ nguy nga, kiên cố trên đất này không phải là điều Ngài đòi hỏi. Điều quan trọng Đức Chúa Trời muốn Vua Đa-vít nhớ lại đó là Ngài đã “đồng đi” cùng người Ít-ra-ên bất cứ nơi nào họ đi kể từ khi Ngài đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập cho đến bây giờ. Dù Vua Đa-vít chưa từng xây cho Ngài một đền thờ nguy nga nào, Ngài vẫn luôn bày tỏ tình yêu thương đối với ông, làm cho ông từ một kẻ chăn chiên tầm thường trở thành một vị vua trên cả Ít-ra-ên. Ngài đã ở cùng ông bất cứ nơi nào ông đi, giúp ông tiêu diệt các kẻ thù.

Dù bị Đức Chúa Trời từ chối nhưng chắc hẳn qua những lời Ngài phán, Vua Đa-vít đã không thấy mình là người bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, xem thường. Những điều mà ông muốn làm cho Chúa xuất phát từ tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc muốn dâng lên cho Ngài điều tốt đẹp nhất. Chỉ trong vài lời phán ngắn ngủi của Chúa nhưng Vua Đa-vít đã được Ngài gọi ông một cách trìu mến là “Đa-vít tôi tớ Ta” đến hai lần (câu 4 và 7); và người Ít-ra-ên đã được gọi là “dân Ít-ra-ên Ta” (câu 7). Lời giải thích của Chúa dành cho Vua Đa-vít bày tỏ tình yêu thương, trìu mến, đồng thời cho thấy mối liên hệ giữa ông và Ngài là mối liên hệ tốt đẹp và mật thiết vô cùng. Chúa muốn ông nhớ lại những việc Chúa đã làm cho ông để biết Ngài yêu thương ông là dường nào.

Khi Đức Chúa Trời từ chối một điều gì đó, chúng ta hãy xét xem mối liên hệ giữa mình và Chúa có phải là mối liên hệ tốt đẹp, gần gũi, hay mối liên hệ giữa mình và Chúa đã không còn là mối liên hệ mật thiết vì mình không còn yêu Chúa hoặc có một tội lỗi nào đó đã ngăn trở giữa mình với Chúa. Nếu như mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa vẫn tốt đẹp thì đừng nản lòng nhưng hãy nhớ lại những ơn phước và sự dẫn dắt của Chúa dành cho mình từ những ngày đầu tiên đi theo sự dẫn dắt của Ngài cho đến bây giờ thì chúng ta sẽ thấm thía hơn, hiểu rõ hơn tấm lòng và tình yêu thương của Ngài dành cho mình. Hãy luôn tin cậy Chúa. Đức Chúa Trời luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta vì Đấng Toàn Tri biết điều thích hợp nhất để ban cho mỗi người chúng ta là gì.

Đức Chúa Trời có trả lời “không” với bạn điều gì? Bạn có nghi ngờ tình yêu thương của Ngài dành cho bạn không?

Lạy Chúa, xin cho con cứ tin cậy Ngài luôn dù có lúc Ngài từ chối con điều gì, vì biết rằng Ngài là Đấng hằng yêu thương, gìn giữ con từ xưa cho đến bây giờ, Ngài luôn ban điều tốt nhất cho con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

5 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách