top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài học chưa thuộc


 Câu gốc: “Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao ngươi khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này?” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và phản ứng của tuyển dân khi thiếu nước uống ở Rê-phi-đim như thế nào? Ông Môi-se đã đối diện với họ ra sao? Bạn học được gì về Chúa trong bài học hôm nay?

Đây là lần thứ hai tuyển dân của Chúa đối diện với vấn đề thiếu nước uống nhưng phản ứng của họ vẫn không khác hơn lần trước ở Ma-ra (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:24). Họ đã quên phép lạ Đức Chúa Trời hóa nước đắng thành ngọt cho họ uống. Từ đồng vắng Sin đến Rê-phi-đim, tuyển dân di chuyển từng chặng theo lệnh của Chúa, nhưng họ kiếm cớ cãi lộn, oán trách và đổ lỗi cho ông Môi-se đã đưa họ vào đồng vắng để chết khát (câu 1-2). Họ bị kích động đến nỗi gần như muốn ném đá ông Môi-se (câu 4). Bài học Chúa đã dạy nhưng họ vẫn chưa thuộc! Tính hay than phiền và đổ lỗi là một tính xấu, không giúp giải quyết vấn đề nhưng làm tâm trí tăm tối hơn, làm tổn thương người khác, và tự hạ uy tín của chính mình.

Trong hoàn cảnh này, ông Môi-se vẫn khiêm hòa, nhắc nhở tuyển dân chớ nên kiếm cớ cãi lộn và đừng thử Đức Giê-hô-va. Ông không nổi giận hay tranh luận với họ nhưng ông cầu xin Chúa chỉ cho ông biết phải làm gì. Trong cuộc sống, chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ cẩn thận hay sắp xếp lại thứ tự ưu tiên hợp lý, hoặc có thể cần sự trao đổi và tư vấn từ những người có kinh nghiệm, nhưng có những vấn đề phải cần đến sự can thiệp và giải cứu của Chúa. Nhưng dù ở trường hợp nào, việc trước tiên và hiệu quả hơn hết vẫn là cầu nguyện xin sự chỉ dẫn của Chúa.

Khi ông Môi-se dâng trình lên Chúa tình hình đang xảy ra, thì ông nhận được sự hướng dẫn của Chúa chỉ cho ông cách tìm ra nguồn nước uống cho dân Chúa. Ngài hứa sẽ đứng trước mặt ông tại hòn đá ở Hô-rếp (câu 5-6). Ông Môi-se làm y lời Chúa dạy, cầm cây gậy đã đập dưới sông Nin trước kia tại xứ Ai Cập (7:17-20) và dẫn theo các trưởng lão đi trước mặt dân chúng. Khi ông dùng gậy đập hòn đá, tức thì nước chảy ra cho dân chúng uống. Các trưởng lão nhìn thấy sự hiện diện và năng quyền của Chúa, từ đó họ khích lệ và làm vững lòng tuyển dân. Người lãnh đạo cần trải nghiệm Chúa trước khi giúp người khác. Sự hiện diện của Chúa là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống, đặc biệt là những lúc thử thách đến trong đời. Một lần nữa, Chúa đã kiên nhẫn, cho tuyển dân cơ hội nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài luôn bao phủ họ. Ông Môi-se đặt nơi này là Ma-sa (ướm thử) và Mê-ri-ba (cãi lộn) để mong dân Chúa nhớ và đừng tái phạm.

Có bài học nào bạn vẫn chưa thuộc trong hành trình bạn theo Chúa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và kiên nhẫn với con. Xin cho con trước nhất biết tìm cầu Chúa khi đối diện với thử thách trong đời, giúp con cảm nhận sự hiện diện của Chúa và sống với đức tin mỗi ngày.

Bài Thơ: Luôn Cần Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Cuộc Sống (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page