top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Xét lòng


 Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (câu 14-15).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về Chúa Giê-xu? Học theo gương Chúa, bạn cần xét lòng mình như thế nào để chuẩn bị cho lễ Kỷ Niệm Chúa Giê-xu chịu Thương Khó và Phục Sinh?

Xét lòng mình với Chúa là điều vô cùng quan trọng để mỗi Cơ Đốc nhân chuẩn bị tấm lòng trước khi bước vào mùa Kỷ Niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh đầy đủ ý nghĩa. Qua mẫu mực của Chúa Giê-xu trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta suy ngẫm ba khía cạnh chính để xét lòng mình với Chúa. Thứ nhất, chúng ta xét lòng mình về sự khiêm nhường như Chúa đã nêu gương. Chúa Giê-xu là “là Con yêu dấu” của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã hạ mình làm người, lớn lên trong một gia đình lao động, phụ giúp cha nuôi làm thợ mộc tại Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. Chúa khiêm nhường khi chịu ông Giăng làm phép báp-tem dưới sông

Giô-đanh, dù ông Giăng biết rằng chính ông “không đáng xách dép cho Ngài” (Ma-thi-ơ 3:11), và ông cũng biết mình không xứng đáng làm phép báp-tem cho Chúa Giê-xu: “Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phépbáp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!” (Ma-thi-ơ 3:14). Thứ hai, chúng ta xét lòng mình trong sự vâng lời theo gương Chúa. Chúa Giê-xu đã sống đẹp ý Đức Chúa Trời hoàn toàn (câu 11). Ngài đã vâng lời để chịu quỷ Sa-tan cám dỗ, chấp nhận sống bốn mươi ngày đầy gian khổ giữa loài dã thú, sau đó vâng lời ra đi rao giảng Tin Mừng, và hoàn tất sứ mệnh của Chúa Cha khi Ngài chịu chết trên cây thập tự đền tội cho con người. Thứ ba, chúng ta xét mình trong sự ăn năn với Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã rao sứ điệp ăn năn tội để con người nhận được sự tha thứ và được trở lại với Đức Chúa Trời (câu 15). Sứ điệp này vẫn tiếp tục được rao giảng để kêu gọi mọi người ăn năn và tin vào sự cứu chuộc của Chúa.

Chúng ta đang cùng Hội Thánh Chúa hướng về lễ Kỷ Niệm Chúa chịu Thương Khó và Phục Sinh, bận rộn chuẩn bị sao cho các buổi lễ được tổ chức chu đáo, từ hình thức đến nội dung thật trang trọng để làm sáng Danh Chúa. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải dành thời gian chiêm nghiệm để xét lòng mình với Chúa trước khi đi vào chương trình lễ. Chúng ta đã sống khiêm nhường, vâng phục, và ăn năn xin Chúa tha thứ những vấp phạm của chúng ta như thế nào. Cũng hãy xét lòng xem niềm tin của chúng ta nơi Chúa phát triển ra sao, tình yêu và mối tương giao của chúng ta với Chúa thế nào, đồng thời cũng đánh giá việc thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin Mừng ra khắp đất mà Chúa giao cho mỗi chúng ta. Ước mong mỗi chúng ta dành thì giờ cầu nguyện, xét lòng mình trong Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay năm nay.

Bạn được nhắc nhở gì khi xét lòng mình với Chúa?

Kính lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã yêu thương và cứu chuộc con. Xin Chúa cho con biết ăn năn những lỗi lầm và vững tin nơi Chúa. Xin cho con biết sống vâng theo Lời Chúa và bày tỏ nếp khiêm nhường theo gương Chúa.

Bài Thơ: Xét Lòng - Thành Khẩn Ăn Năn (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page