VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chọn hướng đi cho đời mình


Châm ngôn 3:5-6

Nghe AudioCâu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm-ngôn 9:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Châm-ngôn 9:10, điều kiện khởi đầu của sự khôn ngoan thiên thượng là gì? Có những nguyên tắc nào theo Lời Chúa dạy để thanh thiếu niên Cơ Đốc chọn đúng hướng đi cho đời mình? Bạn đang chọn hướng đi cho đời mình theo nguyên tắc nào?

Nhiều thanh thiếu niên không biết làm thế nào chọn đúng hướng đi cho đời mình, nhất là trong việc chọn ngành nghề phù hợp để học. Là con cái của Chúa, Ngài hứa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chọn hướng đi thích hợp cho mình (câu 6). Có một số nguyên tắc theo Lời Chúa dạy như sau:

Trước tiên, sự kính sợ Chúa là chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan thiên thượng (Châm-ngôn 9:10). “Kính sợ” với ý nghĩa là tôn kính, sẵn sàng làm theo Lời Chúa dạy. Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta chớ nương cậy nơi sự thông sáng của mình, vì nó rất giới hạn (câu 5). Thứ hai, người kính sợ Chúa được Ngài gieo trong lòng sự ham thích phù hợp với ý Ngài. “Chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn, vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Những ham thích Chúa cho không phải nhất thời nhưng gắn bó trọn đời họ. Thí dụ có người thích dạy dỗ trẻ con, có người thích làm việc từ thiện v.v... Thứ ba, mỗi người đều được Chúa ban cho những khả năng, ân tứ khác nhau, nên hãy tìm hiểu, khám phá và phát huy ân tứ của mình. Bốn chỗ trong Tân Ước ghi về ân tứ (I Cô-rinh-tô 12:8-10, 28; Rô-ma 12:6-8; Ê-phê-sô 4:11; I Phi-e-rơ 4:11) nhưng đây không phải là danh sách đầy đủ mà chỉ liệt kê ra một số các ân tứ mà thôi. Gia-cơ 1:17 dạy: “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống.” Tất cả năng khiếu như âm nhạc, nấu ăn, vi tính, v.v... đều là “thiên phú,” hãy học hỏi, phát huy để phục vụ. Thứ tư, người kính Chúa và yêu người sẽ tự hỏi ngành nghề mình chọn có giúp ích, phục vụ cho người khác không. Trong lãnh vực Hội Thánh, những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho đều nhằm mục đích đem đến lợi ích chung, chứ không phải sử dụng cho lợi ích cá nhân (I Cô-rinh-tô 12:7).

Tóm lại, thanh thiếu niên Cơ Đốc muốn chọn hướng đi cho đời mình theo ý Chúa, phải tự trả lời những câu hỏi sau: (1) Tôi có kính sợ Chúa, sẵn sàng vâng phục trọn vẹn ý Ngài không? (2) Ngành nghề tôi thích là theo trào lưu hiện đại hay là một đam mê tôi không thể bỏ được? (3) Tôi có nhận thấy rằng những năng khiếu tôi có từ thuở nhỏ là ân tứ Chúa ban cho không? (4) Tôi có nhận biết rằng những ân tứ thật sự từ Đức Thánh Linh ban cho đều có mục đích để phục vụ cho ích lợi chung không? Khi những câu trả lời phù hợp với Kinh Thánh thì bạn đã chọn đúng hướng đi cho đời mình.

Bạn có quan tâm đến Lời dạy của Chúa khi chọn hướng đi cho đời mình không?

Lạy Cha yêu thương, xin nhắc nhở con luôn thật lòng kính sợ Ngài, để con có sự khôn ngoan thiên thượng, hầu những chọn lựa của con hài lòng Chúa và có ích cho người khác.

Bài Thơ: Làm Việc Theo Ân Tứ Chúa Ban Cho (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#therightway #KnowthewayofGod

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

0