top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lợi ích của Kinh Thánh


II Ti-mô-thê 3:14-17

 

Nghe AudioCâu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (câu 16-17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê điều gì? Kinh Thánh có lợi ích gì cho tín hữu cũng như người phục vụ Chúa?

Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư trẻ Ti-mô-thê hãy đứng vững trong những điều ông đã học và tin quyết từ Kinh Thánh (câu 14). Đồng thời hãy kiên trì học hỏi Lời Chúa vì Kinh Thánh mang lại nhiều lợi ích cho đời sống và chức vụ của người phục vụ Ngài.

Thứ nhất, Kinh Thánh “có ích cho sự dạy dỗ.” Kinh Thánh bao gồm nhiều lãnh vực, đề tài liên quan tới đời sống thuộc linh, như Đức Chúa Trời là ai, mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, cũng như giữa con người với nhau. Kinh Thánh dạy về nguồn gốc và mục đích đời sống, về nguyên nhân đau khổ, và con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người. Kinh Thánh là lời giải đáp cho những thắc mắc như tại sao loài người cứ tiếp tục làm những việc họ biết là sai lầm? Tại sao con người cứ tranh chấp và giết hại lẫn nhau? Tại sao giáo dục hay luật pháp không thể loại bỏ điều ác?... Đây chính là những băn khoăn và chỉ có thể tìm lời giải đáp trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh đã được chính Đức Chúa Trời soi dẫn (cảm thúc) để Lời Ngài được viết ra, mang lại lợi ích cho việc dạy dỗ con người (câu 16).

Thứ hai, Kinh Thánh có ích cho sự “bẻ trách, sửa trị.” Lời Chúa giống như tấm gương soi, giúp chúng ta thấy những lầm lỗi, sai trật trong đời sống, giúp chúng ta ăn năn, làm theo lời dạy của Chúa để đời sống được đổi mới (Gia-cơ 1:22-25). Lời Chúa sống động, sắc bén hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu vào linh hồn, cân nhắc tư tưởng và cảm nghĩ trong lòng chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12). Vì vậy, khi nghiêm chỉnh học và làm theo Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận được lợi ích cho đời sống; ngược lại, nếu không từ bỏ những điều Chúa nghiêm cấm, cảnh cáo trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ gặt lấy sự thiệt hại, đau khổ, bất an, và mất niềm vui trong cuộc sống.

Thứ ba, Kinh Thánh có ích cho sự “huấn luyện con người trong sự công chính.” Kinh Thánh giống như một nhà dìu dắt, huấn luyện chúng ta tiến bước trên con đường công chính; rèn luyện chúng ta tiến triển trong nếp sống ngay thẳng, đạo đức.

Sau cùng, Kinh Thánh “trang bị cho chúng ta để làm mọi việc lành,” đó là những việc nhân đức, yêu thương, làm sáng Danh Chúa và ích lợi cho tha nhân.

Noi gương Mục sư trẻ Ti-mô-thê, thanh thiếu niên cần sốt sắng học và làm theo Lời Chúa dạy để sống sáng Danh Chúa giữa cuộc đời và chọn hướng đi đúng ý Chúa cho đời sống mình.

Bạn có kiên trì trong việc học và sống theo Lời Chúa không?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời Ngài làm kim chỉ nam cho đời sống của con. Xin cho con sốt sắng học hỏi Lời Chúa và xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu biết và làm theo Lời Ngài.

Bài Thơ: Kinh Thánh, Lời Hằng Sống Tuyệt Vời (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#GodsWord

86 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page