VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa


Truyền đạo 12:1-7

 

Nghe AudioCâu gốc: “Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” (câu 1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Truyền-đạo đưa ra lời khuyên nào trong câu 1-2? Vì sao ông khuyên như vậy? Trước giả đã dùng những hình ảnh nào để mô tả đời người? Những mô tả này cho bạn hiểu thế nào về bản chất con người?

Việt Nam là một dân tộc hiếu học, vì vậy những người lớn tuổi thường dạy con cháu mình rằng: “Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.” Việc “học hành” trong câu nói này hàm ý học hỏi về kiến thức, lễ nghĩa, hay cách sống. Ở đây, Người Truyền-đạo dạy rằng điều quan trọng nhất người trẻ tuổi cần phải có chính là “hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” (câu 1). Chữ “tưởng nhớ” không có nghĩa là nhớ lại một việc trong quá khứ, nhưng có ý nghĩa là cam kết và đặt hết tâm trí vào một điều gì đó. Nói cách khác, người trẻ tuổi cần phải sống trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, vâng phục Ngài, đặt Ngài là ưu tiên trong đời sống mình như Lời Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Người Truyền-đạo đề cập đến Đức Chúa Trời trong hình ảnh Đấng Tạo Hóa. Ông muốn nói rằng vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa nên chúng ta và muôn loài vạn vật chỉ là những tạo vật của Đức Chúa Trời, vì vậy, chúng ta không thể sống vì mình hay vì bất cứ điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Tạo vật không bao giờ tồn tại vì chính nó! Con người được dựng nên và sống động trên đất để thờ phượng, phục vụ, và làm vinh quang Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên mình.

Từ câu 3-6, Người Truyền-đạo dùng những hình ảnh về những sự vật và sự việc diễn ra trong cuộc sống để nói về sự suy yếu của con người theo năm tháng. Những hình ảnh này cho thấy sự mong manh và chóng tàn của đời người, và cuối cùng mọi người đều phải đối diện với sự chết. Chính vì vậy hãy nhanh chóng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay “trong buổi còn thơ ấu,” “trước khi những ngày gian nan chưa đến” (câu 1) và “trước khi dây bạc đứt, và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối, và bánh xe gãy ra trên giếng; và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó” (câu 6-7).

Mặc dù đời người dưới mặt trời chỉ là tạm thời và đầy đau khổ, nhưng “chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra” (II Cô-rinh-tô 5:1). Do đó, hãy dùng tuổi thanh xuân để tìm kiếm những giá trị đời đời, sống hài lòng Chúa trong đời này để được gặp Chúa và sống cùng Ngài trong cõi vĩnh hằng.

Bạn có luôn hướng lòng mình về những giá trị trong cõi vĩnh hằng không?

Lạy Chúa, cuộc đời thật mong manh và chóng tàn, xin cho con luôn hết lòng tìm kiếm Chúa, sống trong mối liên hệ gần gũi với Ngài, và làm vinh quang Danh Ngài.

Bài Thơ: Luôn Hết Lòng Tìm Kiếm Chúa (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SeekingGod

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách