top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng ban cho dư dật


 Câu gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ phản ứng thế nào trước phép lạ mẻ lưới đầy cá? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn học được gì về Chúa Giê-xu? Làm sao để nhận được các thứ phước thiêng liêng từ Chúa?

Chúa Giê-xu hiện ra, hỏi thăm các môn đệ rồi bảo họ thả lưới mé bên phải, và họ đã trải nghiệm một phép lạ mẻ lưới đầy cá. Môn đệ Chúa yêu là Sứ đồ Giăng chợt nhớ lại phép lạ tương tự tại hồ Ghê-nê-xa-rết, đó là phép lạ đã đưa ông đến quyết định “bỏ hết thảy mà theo Ngài” (Lu-ca 5:1-11), cho nên ông nhận ra ngay đó là Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ nhanh nhẹn lấy áo dài quấn mình lại và nhảy xuống nước lội vào bờ trước, trong khi các môn đệ khác thì chèo thuyền vào với tâm trạng mừng lo lẫn lộn.

Qua phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta học được nhiều điều về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Chúa là Đấng sắm sẵn. Ngài đến với môn đệ và sắm sẵn lửa than, cá, và bánh cho mọi người no lòng sau một đêm chật vật đánh cá mà không có chi cả. Thứ hai, Chúa là Đấng dạy dỗ. Chúa đã dạy môn đệ thả lưới bên phải mạn thuyền, và giờ đây Chúa dạy họ đem cá vào và đếm, hoặc đem cá vào cùng nướng với cá Chúa sắm sẵn, chúng ta không biết, nhưng điều chúng ta thấy rõ là Chúa đã dạy môn đệ việc phải làm từng chút một. Thứ ba, Chúa là Đấng ban cho. Trong khi các môn đệ đang sững sờ đến nỗi không ai hỏi Chúa câu nào, thì Ngài phán với họ rằng, “Hãy lại mà ăn.” Đấng ban cho luôn mời gọi môn đệ nhận lãnh phước hạnh của Ngài. Họ chỉ làm theo Lời Chúa và yên lặng tận hưởng những phước hạnh từ Chúa Phục Sinh ban cho. Thứ tư, Chúa là Đấng chăm sóc. Khi thấy môn đệ vẫn còn ngẩn ngơ chưa biết phải làm gì trước những việc lạ lùng vượt quá trí hiểu, thì Chúa đã chủ động “lại gần, lấy bánh cho môn đệ, và cho luôn cá nữa.”

Chúa Giê-xu sắm sẵn, dạy dỗ, ban cho, chăm sóc môn đệ từ khi Ngài kêu gọi họ bỏ hết mọi sự mà theo Ngài, và cho đến tận bây giờ, khi Chúa đã hoàn thành sứ mệnh và chuẩn bị trở về nơi vinh quang của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho môn đệ vẫn không hề thay đổi như Lời Chúa đã khẳng định trong thư Hê-bơ-rơ 13:8: “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” Ngày nay, Chúa cũng sắm sẵn, dạy dỗ, ban cho, và chăm sóc mỗi chúng ta qua Lời Ngài và Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Khi chúng ta gắn bó với Lời Chúa, tương giao với Chúa và đầu phục Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ hưởng được đủ mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời.

Bạn có kinh nghiệm phước hạnh của Chúa dư dật trên đời sống bạn không?

Tạ ơn Chúa vì khi bước đi theo Chúa thì phước hạnh thiêng liêng luôn tuôn tràn dư dật trên đời sống con. Xin cho con nhận biết tình yêu Chúa để con hết lòng phục vụ Ngài.

Bài Thơ: Đấng Ban Cho Dư Dật (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page