top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-23 Vì vinh quang Đức Chúa Trời

Updated: Mar 27, 2020


I Cô-rinh-tô 10:25-31

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô trả lời thắc mắc về việc ăn của cúng thần tượng như thế nào? Ông nêu lên nguyên tắc tổng quát nào để giúp Cơ Đốc nhân quyết định nên hay không nên làm? Bạn áp dụng nguyên tắc này như thế nào?

Để trả lời những thắc mắc về việc ăn của cúng thần tượng, Sứ đồ Phao-lô đưa ra nhiều trường hợp với những lời khuyên cụ thể cho từng trường hợp: Những thức ăn mua từ chợ về thì được ăn, không phải nghi ngờ hay phân vân, vì mọi vật đều thuộc về Chúa (câu 25-26). Nếu được người chưa tin mời đi dự tiệc, và lòng mình cũng muốn đi thì được ăn tất cả thức ăn mà người mời đã chuẩn bị (câu 27), nhưng nếu người mời cho biết trước rằng thức ăn đã cúng cho thần tượng thì mình không nên ăn (câu 28-30). Trong trường hợp này, Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do tại sao Cơ Đốc nhân không nên ăn; không phải vì Đức Chúa Trời định tội khi chúng ta ăn của cúng thần tượng, nhưng vì khi quyết định ăn những thức ăn đó, chúng ta có thể làm cho anh chị em cùng đức tin của mình vấp phạm. Nếu cứ ăn thoải mái thì chúng ta tỏ ra chẳng quan tâm đến nhu cầu người khác, lại không làm gương tốt trong đời sống đức tin (câu 23-24).

Và để kết luận cho trường hợp cần quyết định nên hay không nên làm, Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc tổng quát, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (câu 31). Đây là phương châm cho mọi hành động của Cơ Đốc nhân. Trước khi quyết định làm điều gì đó, đầu tiên chúng ta cần tự hỏi: Việc tôi sẽ làm có tôn vinh Đức Chúa Trời không? Nhiều khi chúng ta nghĩ chỉ có những việc làm thuộc linh mới tôn vinh Danh Chúa, nhưng ở đây Lời Chúa dạy bao gồm những việc làm trong sinh hoạt hằng ngày như ăn, uống, làm việc, học hành, vui chơi… cũng đều nhằm mục đích vì vinh quang của Chúa mà làm. Mặt khác, chúng ta cũng cần hiểu không phải nhờ chúng ta mà Danh Chúa được vinh quang, nhưng điều này có nghĩa là cách cư xử đúng đắn của chúng ta đã tôn vinh Đấng mà chúng ta đang thờ phượng.

Ngược lại, khi chúng ta có cách hành xử không đúng, kể cả thái độ không đúng trong ăn uống, cũng như vì thức ăn, thức uống mà chúng ta có những hành vi, cử chỉ xấu, thì những hành động đó sẽ khiến cho người chưa tin coi thường Danh của Chúa. Thế thì không còn là việc tôi thích gì thì tôi cứ làm, thích ăn uống gì thì cứ việc ăn uống, nhưng điều đầu tiên để chúng ta suy xét là việc tôi làm có đem lại vinh quang cho Danh Chúa không.

Việc “ăn, uống hay làm những sự chi khác” của bạn có tôn vinh Danh Đức Chúa Trời không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn ghi nhớ trách nhiệm của con với những anh chị em cùng đức tin cũng như việc làm sáng Danh Đức Chúa Trời để con cẩn trọng trong cách ăn, uống, và làm những việc khác.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#GlorifyGod #GlorifyHisName

15 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page