top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-24 Gắng sức đẹp lòng người

Updated: Mar 27, 2020


I Cô-rinh-tô 10:32-33

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô phải gắng sức làm vui lòng mọi người trong mọi việc? Ông hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của người khác với mong muốn gì? Gương của Sứ đồ Phao-lô giúp bạn thay đổi quan niệm sống thế nào?

Sau khi đưa ra nguyên tắc tổng quát giúp Cơ Đốc nhân quyết định nên hay không nên làm một việc gì thì phải tự hỏi việc tôi làm có tôn vinh Danh Chúa không, Sứ đồ Phao-lô nói thêm trong câu 32, “Đừng làm gương xấu…” hay đừng làm cớ cho người khác vấp phạm, và trong câu 33 với tinh thần tích cực hơn, “gắng sức đẹp lòng mọi người.” Và ông xác định rõ ràng mục đích ông không làm điều gì gây vấp phạm cho người khác và cố gắng làm vui lòng mọi người, không phải để ông tìm lợi ích riêng hay để mọi người yêu thích ông, nhưng vì ông quan tâm đến lợi ích chung cho nhiều người để họ có thể nhận được sự cứu rỗi.

Khi nói “Gắng sức làm đẹp lòng mọi người trong mọi việc” không phải Sứ đồ Phao-lô sẵn sàng làm tất cả mọi điều kể cả những điều vượt ra khỏi những nguyên tắc dạy dỗ của Kinh Thánh, nhưng ông chỉ muốn nhấn mạnh rằng ông sẽ không sử dụng quyền tự do của mình để làm những việc khiến cho người khác bị vấp phạm, đồng thời ông cố gắng làm bất cứ điều gì mang ích lợi cho những người chung quanh, và lợi ích lớn nhất mà ông mong muốn mang đến cho họ là sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta không thể tự do làm bất kỳ việc gì mình muốn với thái độ vô cảm và bất chấp có ai đó vấp phạm, nhưng chúng ta cũng đừng vì lo sợ người khác không thích mình đến nỗi chẳng làm gì cả. Đặc biệt chúng ta nên tránh thái độ “ba phải”—nghĩa là đúng hoặc sai gì cũng đồng ý để được lòng mọi người—vì như thế là tìm lợi cho mình chứ không phải để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Chỉ khi xác định rõ ràng mục đích của những điều chúng ta sẽ thực hiện—như Sứ đồ Phao-lô dạy là vì vinh quang của Đức Chúa Trời và vì những người chưa được cứu—thì chúng ta mới thoát khỏi những thái cực trên và trở nên người sống tích cực vì Phúc Âm. Ngày nay, quan niệm sống “vì mình”—tức đặt lợi ích của mình lên trên hết—đang được phổ biến trong xã hội và ít nhiều cũng lây lan vào cả bên trong Hội Thánh. Vì thế, tấm gương của Sứ đồ Phao-lô sống vì vinh quang của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của người khác để nhiều người được cứu là điều chúng ta cần noi theo.

Bạn đang gắng sức làm vui lòng mọi người với mục đích gì?

Lạy Chúa Giê-xu là Đấng đã nêu cao gương sống vì mọi người, xin giúp con nhận được năng lực từ Chúa để sống theo gương của Ngài, sẵn lòng tìm điều vui lòng mọi người hầu cho nhiều người được ích lợi và nhận được sự cứu rỗi từ Chúa.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#FollowChrist

20 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page