top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-26 Người được ban cho danh lớn

Updated: Mar 27, 2020


I Sử-ký 17:8-10a

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hứa ban cho Vua Đa-vít và người Ít-ra-ên điều gì? Bạn hiểu thế nào là được danh lớn? Người được Chúa ban cho danh lớn có trách nhiệm phải làm gì cho Chúa và cho người khác? Bạn nhận được “danh lớn” nào và thấy mình có trách nhiệm gì?

Sau khi Đức Chúa Trời nhắc cho Vua Đa-vít nhớ những điều Ngài đã làm cho ông trong quá khứ, Chúa tiếp tục nói đến những điều Ngài sẽ làm cho ông trong tương lai. Ngài sẽ làm cho ông được “danh lớn,” có nghĩa là danh của ông sẽ không thua kém gì danh của vua chúa các cường quốc thời bấy giờ, và triều đại của ông sẽ trở thành một triều đại tốt đẹp và rực rỡ nhất trong lịch sử Ít-ra-ên. Ngài cũng hứa sẽ ban sự an cư lạc nghiệp cho người Ít-ra-ên (câu 9a), họ sẽ được an ổn định cư trong vùng đất hứa Chúa sắm sẵn. Như vậy, cũng có nghĩa là Ngài sẽ sử dụng ông để làm thành lời hứa của Ngài cho họ. Ngài sẽ ban cho ông chiến thắng những kẻ thù của mình và nhờ đó dân Ít-ra-ên sẽ không còn bị những dân gian ác xung quanh áp bức, quấy rối như thuở ban đầu nữa (câu 9b-10a). Như vậy, Chúa hứa sẽ ban cho Vua Đa-vít nhiều ơn phước quý báu, trong đó có chiến thắng các kẻ thù và được danh lớn.

Thời xưa, khi nói đến một người có danh lớn có nghĩa là nói đến một người có quyền lực, được nhiều người biết đến và được tôn trọng. Quyền lực có được của người được Chúa ban cho danh lớn là quyền lực để làm công việc của Chúa cho dân Ngài hoặc cho thế giới này chứ không phải chỉ vì vinh quang riêng của mình. Danh lớn mà Vua Đa-vít được Chúa ban cho gắn liền với những gì ông sẽ phải làm cho dân của Chúa nhờ vào quyền năng của Ngài. Khi xưa, Chúa đã hứa làm cho ông Áp-ra-ham được “nổi danh” và sự nổi danh này cũng gắn liền với việc ông trở thành một nguồn phước cho thế giới (Sáng-thế Ký 12:2).

Nếu hôm nay hoặc một ngày nào đó chúng ta được Chúa ban cho những ân tứ, chức vụ, tài chánh, hoặc điều gì đặc biệt khác khiến chúng ta thấy mình được sự ngưỡng mộ, quý trọng của những người xung quanh. Khi đó chúng ta có thể có niềm vui và cảm giác như người được Chúa ban cho “danh lớn.” Xin đừng tự mãn với những gì được Chúa ban cho nhưng hãy sử dụng những đặc ân lớn lao được Chúa ban cho đó để phục vụ Chúa và đem lại những ơn phước lớn lao cho người khác, nhất là cho những người chưa biết Chúa. Ngay cả Chúa Giê-xu, Đấng có “Danh trên hết mọi danh”

(Phi-líp 2: 9), cũng đã đến thế gian này “để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).

Bạn có đang sử dụng những điều tốt đẹp Chúa ban cho để phục vụ Ngài và những người lân cận chưa?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban cho con những ân tứ. Xin cho con biết sử dụng những ơn phước được Ngài ban cho để phục vụ Chúa và đem lại ơn phước cho người khác.

Bài Thơ: Ân Tứ Chúa Ban Để Phục Vụ Ngài (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Service

12 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page