top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cầu Nguyện Liên Tục 24h

Updated: Jun 20, 2020

Ông Bà Anh Chị Em kính mến trong Chúa, Chúng ta đang sống trong những ngày mà toàn cầu đang chống chọi với trận đại dịch COVID–19, sức ảnh hưởng của nó ngày càng gia tăng và tràn ngập. Hơn lúc nào hết, CẦU NGUYỆN là giải pháp tốt nhất để chúng ta đối diện với hoàn cảnh khó khăn đang xảy ra. Cảm tạ Chúa với phương diện truyền thông hiện đại, VPNS tổ chức một chương trình cầu nguyện liên tục 24 giờ mỗi ngày theo lịch trình qua trang mạng toàn cầu.


Hãy sử dụng 3 bước sau đây để ghi danh mỗi người "Nửa Giờ Cầu Nguyện"


1) Nhấn vào link này để GHI DANH

2) Hãy chọn tháng và ngày giờ quý vị muốn và nhấn nút "SIGN UP"

3) Ghi chú:

· Quí vị không cần tạo một tài khoản nào hay mật mã nào.

· Chương trình cũng sẽ gởi email nhắc quý vị về giờ đã ghi danh.  

· Quý vị ghi nhớ giờ đó và cầu nguyện riêng ở nhà vào giờ đó, không cần phải online hay gọi điện thoại cho ai cả

· Bảng danh sách nầy nhằm mục đích biết có ai cầu nguyện vào giờ nào. 

· Quý vị có thể cầu nguyện trùng giờ với các tín hữu khác, không sao.

232 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page