top of page

Yêu thương và cảm thông là bí quyết để xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Mọi người bước vào đời sống hôn nhân với tình yêu và sự cảm thông ở một mức độ nào đó. Ông Paul Tournier viết, "Rõ ràng là giữa tình yêu và sự cảm thông có một sự nối kết rất mật thiết. Nó mật thiết đến nỗi chúng ta không bao giờ biết lúc nào điều này chấm dứt và điều kia bắt đầu, hoặc điều nào là nguyên nhân, điều nào là hậu quả. Hễ ai yêu thì cảm thông và hễ ai cảm thông thì được yêu. Người nào cảm thấy được cảm thông thì cảm thấy được yêu; và người nào cảm thấy được yêu thì chắc chắn cảm thấy được cảm thông."

Để Cảm Thông Nhau - Cẩm Nang Hôn Nhân

SKU: DCN
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page