top of page

     Tập Bài học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được Văn Phẩm Nguồn Sống soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế (International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
     Chủ đề cho loạt bài học trong Quý III năm 2018 (tháng Bảy, tháng Tám, và tháng Chín) là “XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA.” Cộng đồng dân Chúa là cộng đồng gồm những người đã được Chúa cứu chuộc để thờ phượng Ngài và thực hiện mục đích của Ngài giữa trần gian. Loạt bài học này nhấn mạnh đến những nguyên tắc và mệnh lệnh của Chúa về nếp sống của cộng đồng dân Chúa trong mối liên hệ với Chúa và với nhau, thể hiện tình yêu thương trong tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tương thân tương ái.
     Với 14 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Sống trong Các Mối Liên Hệ ” gồm 5 bài học (bài 1–5). Dựa vào sách I Cô-rinh-tô, những bài học này giúp học viên khám phá ý nghĩa của những mối liên hệ trong cộng đồng đức tin, nhấn mạnh đến đời sống kỷ luật và thánh khiết trong các mối liên hệ nhằm tránh những cám dỗ, thái độ kiêu ngạo và tự mãn, nhưng sống hài hòa và nâng đỡ nhau bằng tình yêu thương vốn là nền tảng trong các mối liên hệ.
     Phần II: “Sống trong Tinh Thần Tương Trợ” gồm 4 bài học (bài 6–9). Dựa vào sách II Cô-rinh-tô, những bài học kêu gọi tinh thần cảm thông và nâng đỡ những người biết ăn năn về những lỗi lầm, kêu gọi tinh thần tương thân tương trợ giữa các tín hữu trong Hội Thánh trong hoàn cảnh khó khăn. Các bài học cũng nhấn mạnh đến ân sủng dư dật của Chúa là động cơ để chúng ta ban phát, hiến tặng, cũng là nguồn sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng hoàn cảnh.
     Phần III: “Sống trong Giao Ước của Chúa” gồm 5 bài học (bài 10–14). Dựa vào các sách Sáng Thế Ký, Giô-suê, và Các Quan Xét, học viên sẽ học biết thế nào Đức Chúa Trời đã lập giao uớc với các thánh tổ Nô-ê, Áp-ra-ham, và với tuyển dân Ít-ra-ên; và thế nào con dân Chúa đã phá vỡ giao ước để phải gặt lấy những hậu quả nghiêm trọng. Từ lịch sử của tuyển dân Ít-ra-ên, học viên sẽ rút ra những bài học cho chính mình và Hội Thánh ngày nay, cam kết bước đi với Chúa và vâng giữ Lời Ngài cách thành tâm và trung tín.
     Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu một bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh số 66

SKU: SS66
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page