top of page

Dạn Dĩ Đến Gần Đức Chúa Trời

John White

 

- Dạn Dĩ Đến Gần Đức Chúa Trời—Daring to Draw Near của Tác giả John White.  Ông là một nhà truyền giáo y tế, một giáo sư tâm thần học tại Đại học Manitoba, và là một lãnh đạo của Phong trào Hội Thánh Vườn Nho. Ông là tác giả của 25 cuốn sách cùng nhiều bài báo giá trị, và là diễn giả của nhiều khóa huấn luyện về lãnh đạo và nhiều hội đồng trên khắp thế giới. 

 

- Dạn Dĩ Đến Gần Đức Chúa Trời ghi lại những gương cầu nguyện trong Kinh Thánh, tác giả cho thấy sự cầu nguyện có thể biểu hiện qua nhiều hình thức, kể cả những hình thức không phù hợp với khái niệm truyền thống: khóc than hay ca hát, thì thầm hay lớn tiếng; đánh đàn hay rung chuông; chất vấn, biện luận, cầu xin, tranh luận, hoặc cúi đầu im lặng.  Nhưng dù với hình thức nào, điều quan trọng vẫn là thái độ tôn kính của chúng ta đối với Đấng Tối Cao.

 

- Trong sách này, Bạn sẽ tìm hiểu sâu sắc hơn mười lời cầu nguyện gương mẫu của ông Áp-ra-ham; ông Gia-cốp; Vua Đa-vít; bà An-ne; Sứ đồ Phao-lô; và cuối cùng là Chúa Giê-xu. Mười lời cầu nguyện này sẽ thúc giục Bạn đến gần Đức Chúa Trời của cả vũ trụ và để kinh nghiệm được phước hạnh trong mối tương giao với Ngài.

 

- Được sự cho phép của nhà xuất bản IVP, VPNS trân trọng giới thiệu sách Dạn Dĩ Đến Gần Đức Chúa Trời đến quý tôi con Chúa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập. Rất mong được Quý Vị đón nhận.

Dạn Dĩ Đến Gần Đức Chúa Trời

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page