top of page

LỜI GIỚI THIỆU

 

     Giê-rê-mi là nhà tiên tri sống vào cuối thế kỷ thứ bảy và đầu thế kỷ thứ sáu trước Chúa.  Ông thi hành chức vụ tiên tri tại Giu-đa đồng thời với Tiên tri Sô-phô-ni trong đời vua Giô-si-a, với Tiên tri Ha-ha-cúc trong đời vua Giê-hô-gia-kim, và với Tiên tri Giô-ên trong đời vua Sê-đê-kia. Trong suốt hơn 40 năm chức vụ, Tiên tri Giê-rê-mi đã can đảm lên án tội lỗi của dân chúng và cảnh cáo về những tai họa kinh khiếp sắp xảy đến với đất nước.  Lời tiên tri này đã ứng nghiệm ngay trong đời của nhà tiên tri, khi Giê-ru-sa-lem thất thủ vào tay vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn, đền thờ bị hủy phá, vua và dân chúng thuộc Vương quốc Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-lôn.

 

     Tiên tri Giê-rê-mi xuất thân từ một gia đình thầy tế lễ ở A-na-tốt, nhưng thay vì làm chức tế lễ trong đền thở, ông được Chúa kêu gọi làm tiên tri rao giảng sứ điệp của Ngài.  Ông Giê-rê-mi, một người yêu nước và giàu tình cảm đối với dân tộc, thật sự không muốn phải công bố hình phạt của Chúa giáng trên họ. Tuy ông không cảm thấy thích hợp với trách nhiệm rao giảng sứ điệp về tội lỗi và sự đoán phạt, nhưng lời của Chúa như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng khiến ông không thể nào cưỡng lại được.  Dầu phải chịu nhiều gian khổ, nhất là phải chịu bách hại bởi tay hai vua sau cùng của Vương quốc Giu-đa, nhà tiên tri chân chính không thể nín lặng trước sự lừa dối bằng những sứ điệp bình an của các tiên tri giả, trong khi dân chúng tiếp tục chìm đắm trong tội lỗi và sắp bị tiêu diệt. Nỗi đau buồn của ông đối với một dân tộc không chịu ăn năn bộc lộ qua những lời cầu nguyện thống thiết. Tuy nhiên, dầu phải đương đầu với những  gian khổ và thách thức của chức vụ, nhà tiên tri vẫn quyết tâm đứng về phía Chúa để rao giảng chân lý của Ngài. Và Chúa đã thêm năng lực cho ông để vượt qua những khó khăn hiện tại, mở tầm nhìn để ông thấy một viễn tượng tương lai khi con dân Chúa sẽ vâng giữ luật lệ của Ngài mà không cần ai nhắc nhở, vì lúc đó một giao ước mới sẽ được viết trên tấm lòng của họ (31:31-34). Chúa cũng cho ông nhìn thấy khải tượng về cuộc hồi hương và sự phục hồi đất nước như là niềm hi vọng giúp ông tiếp tục đứng vững trong sứ mạng rao truyền sứ điệp của Ngài.

 

     Với tập giải nghĩa sách Giê-rê-mi, Tiến sĩ Warren Wiersbe sẽ giúp chúng ta hiểu được những sứ điệp và tâm tình của nhà tiên tri trong bối cảnh lịch sử của tuyển dân trước khi mất nước.  Tiến sĩ Warren Wiersbe cho chúng ta thấy thế nào Tiên tri Giê-rê-mi luôn quyết tâm đứng về phía Đức Chúa Trời, cho dù dân chúng bịt tai không nghe lẽ thật.  Trong suốt hơn bốn mươi năm chức vụ, bất chấp mọi gian khố, bắt bớ và tù đày, nhà tiên tri đã can đảm đứng lên tuyên bố trung thực sứ điệp của Chúa cho một quốc gia đã đắm chìm trong tội lỗi và sắp bị Ngài đoán phạt.  Qua sách giải nghĩa này, tác giả Warren W. Wiersbe giúp chúng ta khám phá được bí quyết để vượt qua sự nản lòng trong các mục vụ và trở nên can đảm đối diện với con người và nghịch cảnh, và nhờ đó càng trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn.  Tác giả Warren W. Wiersbe cũng giúp chúng ta nhận thức rõ ràng hơn về Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền trên lịch sử nhân loại, Ngài có những quy tắc để ứng xử với từng quốc gia, và Ngài định đoạt tương lai của mọi dân tộc trên thế giới.

 

     Văn Phẩm Nguồn Sống hân hạnh giới thiệu với các tôi con Chúa tập giải nghĩa Sách Tiên tri Giê-rê-mi của Warren W. Wiersbe.  Chúng tôi hi vọng với sách giải nghĩa này, các tôi con Chúa sẽ rút ra được những bài học từ chính bản thân của nhà tiên tri Giê-rê-mi, cũng như lịch sử của tuyển dân, để nhờ đó chúng ta quyết tâm đứng về phía Đức Chúa Trời và rao truyền chân lý của Ngài giữa một xã hội đầy gian dối, tội lỗi.

 

     Tập sách giải nghĩa này chủ yếu nhằm giúp các tín hữu gây dựng đức tin cá nhân, cũng như để dùng cho các nhóm học Kinh Thánh, dựa theo những câu hỏi suy ngẫm và thảo luận.

Chúng tôi chân thành biết ơn các tôi con Chúa đã góp phần chuyển ngữ, hiệu đính, dàn trang để tập sách này có thể ấn hành và đến tay bạn đọc.

 

– Văn Phẩm Nguồn Sống

Warren W Wiersbe- Giê-rê-mi

$15.00 Regular Price
$10.00Sale Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page