top of page

“The Power of a Praying Parent” by Stomie Omartian

 

Trở thành cha mẹ biết cầu nguyện cho con là thiết yếu chứ không nhất thiết phải trở thành cha mẹ toàn hảo.  Tại sao cứ để con cái sống theo bản năng khi chúng ta có thể biến đổi con bằng sự cầu nguyện?

 

Hơn 20 năm nuôi dạy con cái, Bà Stormie Omartian đã khám phá năng lực của sự cầu nguyện cho con.  Với lời văn trong sang, giản dị cùng với kinh nghiệm thực tiễn, tác giả đã giúp các bậc cha mẹ những phương cách cầu nguyện cho con qua từng lứa tuổi, từng chặng đường chúng sẽ đi qua.

 

Đây là quyển sách giá trị và hữu ích để giúp con cái trưởng thành trong sự quan phòng và hướng dẫn của Thiên Chúa.

Năng Lực trong Lời Cầu Nguyện của Cha Mẹ

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page