top of page

     Tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh (Trường Chúa Nhật) được soạn thảo và phát hành mỗi tam cá nguyệt nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các tín hữu khắp nơi. Bài học được soạn theo giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế
(International Sunday School Lessons) được hầu hết các hệ phái sử dụng.
“BIẾT CHÚA GIÊ-XU & TRUYỀN BÁ DANH NGÀI” là chủ đề cho loạt bài học lần này. Dựa vào Phúc Âm Ma-thi-ơ, Phúc Âm Lu-ca, và Công Vụ Các Sứ Đồ, các bài học nhấn mạnh đến những lời dạy và sự chữa lành của Chúa Giê-xu, nhằm giúp học viên học biết nhiều hơn về cuộc đời và chức vụ của Ngài trên đất, cũng như khích lệ học viên noi gương các môn đệ ngày xưa dạn dĩ làm chứng nhân cho Chúa.
     Với 13 bài học của chủ đề này, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:
     Phần I: “Chức Vụ Giảng Dạy của Chúa Giê-xu” gồm 5 bài học (bài 1-5) dựa vào sách Phúc Âm Ma-thi-ơ. Qua những lời dạy của Chúa, học viên sẽ học biết thế nào là hạnh phúc thật, đồng thời sẽ học biết và thực hành nếp sống yêu thương, tha thứ, cũng như nhận biết sự liên hệ giữa cuộc sống hiện tại và đời sống vĩnh hằng.
     Phần II: “Chức Vụ Chữa Lành của Chúa Giê-xu” gồm 4
bài học (bài 6-9) dựa vào sách Phúc Âm Lu-ca. Qua chức vụ chữa lành của Chúa Giê-xu, học viên sẽ nhận thức sứ mệnh của Ngài trên đất là nhằm đáp ứng nhu cầu toàn diện của con người. Học viên sẽ thấy thế nào Chúa quan tâm đến những người nghèo khó, tàn tật, và được khuyến khích để bày tỏ tình yêu thương bằng hành động đối với người đang có nhu cầu.
     Phần III: “Làm Nhân Chứng cho Chúa Giê-xu” gồm 4 bài học (bài 10-13) dựa vào sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Những bài học này giúp học viên thấy thế nào quyền năng Chúa Thánh Linh đã hình thành, nuôi dưỡng, và phát triển Hội Thánh của Ngài. Sự can đảm rao truyền Phúc Âm của các sứ đồ cùng với nếp sống yêu thương của cộng đồng Cơ Đốc đầu tiên đã làm cho Hội Thánh tăng trưởng nhanh chóng và Danh Chúa được vinh quang.
Những bài học được trình bày theo khuôn mẫu bài học Kinh Thánh, mỗi bài học gồm có phần dẫn nhập, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu bối cảnh, khai triển bài học, và áp dụng bài học. Ngoài ra, cũng có phần Kinh Thánh đọc hằng ngày liên hệ đến bài học. Tập bài học này có thể dùng cho các lớp Trường Chúa Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, hoặc nghiên cứu cá nhân.
     Để các Hội Thánh có thể sử dụng những bài học cách linh động, chúng tôi không ghi ngày tháng cụ thể, tuy nhiên những bài học vẫn được soạn theo đúng giáo trình Trường Chúa Nhật Quốc Tế và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt.
     Ước mong tập Bài Học Nghiên Cứu Thánh Kinh này sẽ được quý tôi con Chúa đón nhận, sử dụng, và hỗ trợ để chúng tôi có thể tiếp tục biên soạn và phát hành đều đặn mỗi tam cá nguyệt. Ban Biên Tập mong nhận được những ý kiến xây dựng của tất cả Quý Vị để có thể cải tiến hơn trong những bài học kế tiếp.
văn phẩm nguồn sống

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 62

SKU: SS62
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page