top of page

Quyển sách này là một phần trong nỗ lực truyền đạt cho cộng đồng Cơ Đốc "lý do tại sao" phải dâng hiến. Nền tảng của lý do tại sao chúng ta dâng hiến nằm trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Dù chúng ta tin hay không, chúng ta không phải là những người đầu tiên nhận ra rằng khi ban cho, chúng ta yêu người lân cận và tôn vinh Đức Chúa Trời. Qua dâng hiến, chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách phục vụ con dân Ngài qua các giáo vụ phục vụ Chúa hằng ngày. Những câu chuyện Cựu Ước trong quyển sách này trình bày cho chúng ta thấy sự dâng hiến của chúng ta phản ánh mối quan hệ của chúng ta với Chúa như thế nào, chứng tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với người chung quanh. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện xưa về dâng hiến này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ này và các thế hệ tương lai để tạo ra những câu chuyện mới tôn vinh Đức Chúa Trời về việc dâng hiến hôm nay.

Những Người Dâng Hiến của Đức Chúa Trời - Will Stevens

SKU: NND
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page