top of page

Niềm Tin Minh Họa là những mẩu chuyện...:

 • giúp chúng ta suy ngẫm về nguồn cội của sự sống, tìm vào Kinh Thánh hay cách sống đạo tích cực và hữu ích.
 • giúp bạn thực hành những gì bạn tin nhận và làm sáng tỏ những vấn đề của đời sống hằng ngày.
 • giúp bạn giới thiệu về Chúa một cách nhẹ nhàng và thực tế.

Đời sống là một trường học - hãy học bài học từ những kinh nghiệm thực tiễn trong đời sống.

Niềm Tin Minh Họa - quyển sách không thể thiếu trong tủ sách của bạn.

Niềm Tin Minh Họa - Quyển 1

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page