top of page

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG CỦA NẾP SỐNG CƠ ĐỐC.

 

Bạn sẽ hiểu được Kinh Thánh nếu bạn thật sự hiểu sứ điệp thư tín Rô-ma truyền đạt. Sách Rô-ma đề cập đến các vấn đề:

 • Tại sao thế giới rối loạn.
 • Cách Đức Chúa Trời dùng bạn đem lại công chính.
 • Sống công chính với Đức Chúa Trời phát sinh năng lực để sống công chính với mọi người.
 • Làm sao để sống công chính với mọi người.

 

Tập sách này giúp bạn biết cách Sống Công Chính.

 

Tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận.

Warren W. Wiersbe. - Rô-ma

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page