top of page

H. Norman Wright

 

* Tôi đi đâu để tìm được người bạn đời tiềm năng? Những nguyên tắc nào đã được chứng minh sẽ giúp tôi tìm được tình yêu chân thật? Tôi có thể làm gì để việc hẹn hò tìm hiểu dễ dàng hơn?

* Tác giả H. Norman Wright, một chuyên gia về lãnh vực xây dựng mối liên hệ, gói gém nhiều sự khôn ngoan trong quyển Tìm Đúng Người Bạn Đời.

* Tìm Đúng Người Bạn Đời sẽ giúp bạn khám phá những hiểu biết sâu sắc và những gợi ý giúp bạn: Tìm được người bạn đời thích hợp, biết mình đang yêu, nhận biết bạn và người phối ngẫu tương lai có hợp nhau không... 

* Tìm Đúng Người Bạn Đời một quyển sách giá trị và thực tế cho mọi Cơ Đốc nhân trước ngưỡng cửa hôn nhân. Không chỉ cho những người đang yêu cần có những hiểu biết thực tế để chọn đúng người bạn đời, sách còn giúp những người đã lập gia đình những hiểu biết cần thiết để có thể yêu và yêu mãi người bạn đời của mình.

* VPNS trân trọng giới thiệu sách Tìm Đúng Người Bạn Đời đến quý tôi con Chúa.  Rất mong được Quý Vị đón nhận.

Tìm Đúng Người Bạn Đời

$12.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page