top of page

CỦA CẢI KHÔNG HƯ HOẠI.

 

Vật giá mỗi ngày một leo thang. Đời sống mỗi ngày một cơ cực. Nhìn xa hơn, ta thấy của cải trần gian chỉ là hư không. Qua tập sách chú giải thư tín Ê-phê-sô này, ta có thể tìm thấy một thứ tài sản có khả năng thay đổi cuộc đời chúng ta, và thay đổi quan niệm của chúng ta về tài sản của thế gian.

 

Wiersbe, tác giả tập sách này rất chí lý khi nói: "Ngày này người ta biết rất rõ giá cả của từng món hàng nhưng lại chẳng biết gì về giá trị thật của món hàng ấy."

 

Tập sách này giúp độc giả:

 • Hiểu rõ đời sống Cơ Đốc khi được Chúa Thánh Linh hướng dẫn.
 • Hiểu rõ mưu mô của Sa-tan để chiến thắng Sa-tan.
 • Hiểu rõ trách nhiệm của một Cơ Đốc nhân trong đời sống hằng ngày.

 

Có thêm phần câu hỏi nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương trong tập sách này.

Warren W. Wiersbe. - Ê-phê-sô

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page