top of page

Sách Đa-ni-ên được viết trong lúc con dân Chúa đang sống trong cảnh lưu đày khốn khổ và tủi nhục tại Ba-by-lôn vào thế kỷ thứ 6 T.C.  Sách gồm hai phần: Lịch sử và khải thị.  Phần lịch sử ghi lại câu chuyện của Tiên tri Đa-ni-ên và ba bạn ông trong cùng cảnh ngộ lưu đày. Nhờ đức tin kiên định, họ đã sống đắc thắng hoàn cảnh và làm rạng Danh Chúa.  Phần khải thị ghi lại những khải tượng của ông Đa-ni-ên, mô tả sự hưng thịnh và sụp đổ của những vương quốc loài người để rồi cuối cùng lịch sử kết thúc với vương quốc vinh quang đời đời của Đức Chúa Trời.

 

Bị đẩy vào những hoàn cảnh khiến dễ trở thành cây sậy trước gió, nhưng Tiên tri Ða-ni-ên vẫn đứng vững trên đức tin và dám sống khác người. Thay vì cúi xuống và uốn cong như cây sậy, ông đứng thẳng như cây sồi hùng vĩ, đâm rễ trong Chúa, bất chấp bão tố của sự đổi thay gào thét quanh mình.

Xã hội ngày nay rất giống xã hội thời Tiên tri Ða-ni-ên nhiều thế kỷ trước. Thế gian vẫn còn muốn dân của Ðức Chúa Trời rập khuôn theo tiêu chuẩn và tập quán của đời.  Học giả J. B. Phillips đã diễn ý Rô-ma 12:2: “Ðừng để thế gian chung quanh ép bạn vào khuôn của nó.” Tiên tri Ða-ni-ên cùng các bạn ông đã sống theo nguyên tắc đó. Ngày nay, chúng ta cũng cần sống như thế. Hội Thánh cần những Cơ Ðốc nhân can đảm và cương quyết sống với đức tin.

Warren W. Wiersbe- Đa-ni-ên

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page