top of page

Để Có Một Bản Tính Chân Thật Như Chúa Muốn.

 • Lối sống của bạn phản ánh đúng bản chất của bạn hơn là lời nói của bạn.
 • Đạo đức giả, tính giả hình chỉ gây hại cho chúng ta.
 • Nên nhớ khi mình đóng kịch nhằm gây cảm tình thì đó không phải là tình yêu thương đích thực.
 • Đức tin chân thật phải được thử luyện qua thời gian.

 

Dựa trên thư tín thứ nhất của Sứ đồ Giăng, tập sách này giúp chúng ta học biết để sống chân thật như Chúa muốn.

 

Trong tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận sau mỗi chương, tiện dụng cho các lớp Trường Chúa Nhật, nhóm học Kinh Thánh.

Warren W. Wiersbe. - 1 Giăng

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page